Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Xoves, 27 de maio de 1999 Páx. 6.450

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE MUGARDOS

ANUNCIO de poxa das obras de reposición e mellora da iluminación pública na avenida do Mar e Cantón de Cora.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Mugardos.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

c) Número expediente:

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: reposición e mellora da iluminación pública na avenida do Mar e Cantón de Cora.

b) Lugar de execución: Concello de Mugardos.

c) Prazo de execución: dous (2) meses.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: poxa.

4. Orzamento base de licitación.

Importe total: 5.330.000 ptas.

5. Garantías.

a) Provisional: 106.600 ptas.

b) Definitiva: 213.200 ptas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidade: Concello de Mugardos. Secretaría.

b) Enderezo: Avda. de Galicia, 45.

c) Localidade e código postal: Mugardos 15620.

d) Teléfono: 981 47 03 38. 981 47 02 90.

e) Fax: 981 47 20 17.

f) Data límite de obtención de documentos: ata as 13 horas do día anterior ó do remate do prazo de presentación das proposicións.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: non se esixe.

b) Outros requisitos: ver cláusulas 12.2 do prego.

8. Presentación de ofertas a das solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: das 9 ás 13 h. dentro do plazo de trece días naturais, contados desde o seguinte o da publicación do anuncio de licitación no BOP ou no Diario Oficial de Galicia.

b) Documentación que se presentará: a documentación presentarase en dous sobres pechados.

-Sobre «A», subtitulado: «Oferta económica», conterá a proposición económica formulada de conformidade co modelo que figura no anexo II do prego de cláusulas administrativas particulares.

-Sobre «B», subtitulado: «Documentación», conterá a documentación esixida na cláusula 12.2 do prego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidade: Concello de Mugardos.

2. Enderezo: Avda. de Galicia, 45.

3. Localidade e código postal: Mugardos 15620.

9. Apertura das ofertas.

a) Entidade: Concello de Mugardos (salón de sesións).

b) Enderezo: Avda. de Galicia, 45.

c) Localidade: Mugardos.

d) Data: quinto día hábil seguinte ó do remate do prazo de presentación das ofertas (agás os sábados, que pasará ó luns seguinte).

e) Hora: 12 da mañá.

10. Outras informacións.

Secretaria, na primeira planta da casa do concello.

11. Gastos de anuncios.

Serán por conta do adxudicatario.

12. Pregos.

É de aplicación o prego de cláusulas administrativas xerais aprobado polo Pleno o día 13-5-1999.

Mugardos, 18 de maio de 1999.

Ramón Toimil Saavedra

Alcalde