Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Mércores, 23 de xuño de 1999 Páx. 8.055

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

CÉDULA do 24 de maio de 1999, da Área Provincial de Pontevedra, de notificación de requirimentos de pagamento ós debedores en réxime de compravenda, P-004/1999 e seis máis, devoltos polo servicio de correos.

En cumprimento do disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e de conformidade co establecido nos artigos 1124, 1504, 1501 e 1091 do Código Civil, artículo 52, derradeiro parágrafo do Real decreto 3148/1978, do 10 de novembro, e a cláusula terceira do contrato de compravenda, notifícaselles ós interesados, cos datos e último enderezo coñecido (identificado por nº de expediente e conta) que a continuación se relacionan, os requirimentos de pagamento dos recibos pendentes e que ascenden ás cantidades que se sinalan, facéndolles constar que se irán incorporando ó total da débeda os posteriores vencementos que resulten sen pagar e que lles serán reclamados por tódolos medios legais.

Tendo en conta as obrigas derivadas dos contratos subscritos por vostedes coa Xunta de Galicia e de acordo co establecido no artigo 84 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi

nistracións públicas e do procedemento administrativo común, concédelles un prazo de dez días hábiles para que se poñan ó día das súas obrigas, ou comparezan na delegación provincial, en trámite de audiencia para os efectos de presenta-los documentos e xustificantes que estimen convenientes no seu dereito.

En caso contrario procederase á resolución dos seus contratos e iniciación dos oportunos expedientes de desafiuzamento, co conseguinte lanzamento da vivenda, para a súa posterior adxudicación a outro beneficiario, expido, asino e selo esta cédula en Pontevedra o 24 de maio de 1999.

Andrés Iglesias López

Xefe da Área Provincial de Pontevedra

ANEXO

Expediente: PO-83/490 (Exped. Desaf. P-004/1999).

Conta: 69.

Nome: Jorge Juan Ríos García.

Enderezo: r/ Torneiros-3ª fase, Blq. 21-2º A. (O Porriño).

Importe débeda: 1.807.038 ptas.

Expediente: PO-83/510. (Exped. Desaf. P-023/1999).

Conta: 22.

Nome: Sara Puime Iglesias.

Enderezo: r/ Martínez Garrido, 71-6º C. (Vigo).

Importe débeda: 1.555.056 ptas.

Expediente: PO-83/510 (Exped. Desaf. P-024/1999).

Conta: 48.

Nome: Antonio Antúnez Gómez.

Enderezo: r/ Martínez Garrido, 71-7º C. (Vigo).

Importe débeda: 3.166.310 ptas.

Expediente: PO-83/510 (Exped. Desaf. P-026/1999).

Conta: 65.

Nome: Manuel Rodríguez Macías.

Enderezo: r/ Martínez Garrido, 71-6º H. (Vigo).

Importe débeda: 2.616.414 ptas.

Expediente: PO-ADQ-1/1987. (Expte. Desaf. P-041/1999).

Conta: 3.

Nome: José Vázquez Recioy.

Enderezo: r/ Loriente, 5-3º A. (Vigo).

Importe débeda: 2.132.312 ptas.

Expediente: PO-ADQ-1/1987. (Expte. Desaf. PO-042/1999).

Conta: 4.

Nome: Antonio Manuel Rodríguez Peláez.

Enderezo: r/ Lorient, 5-4º A. (Vigo).

Importe débeda: 2.386.671 ptas.

Expediente: PO-ADQ-1/1987. (Expte. Desaf. P-043/1999).

Conta: 6.

Nome: José Pazos Pesqueira.

Enderezo: r/ Lorient, 5-9º A (Vigo).

Importe débeda: 1.874.879 ptas.