Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Mércores, 23 de xuño de 1999 Páx. 8.055

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

CÉDULA do 24 de maio de 1999, da Área Provincial de Pontevedra, de notificación de requirimentos de pagamento ós debedores en réxime de aluguer, P-020/1999 e tres máis, devoltos polo servicio de correos.

En cumprimento do disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e de conformidade co establecido no artigo 30 do texto refundido de VPO, Real decreto 2960/1976, do 12 de novembro, e na alínea primeira do artigo 138 do regulamento de VPO, Decreto 2114/1968, do 24 de xullo, notifícaselles ós interesados, cos datos e último enderezo coñecido (identificado por nº de expediente e conta) que a continuación se relacionan, os requirimentos de pagamento dos recibos pendentes e que ascenden ás cantidades que se sinalan, facéndolles constar que se irán incorporando ó total da débeda os posteriores vencementos que resulten sen pagar e que lles serán reclamados por tódolos medios legais.

Tendo en conta as obrigas derivadas dos contratos subscritos por vostedes coa Xunta de Galicia e de acordo co lo establecido no artigo 84 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, concédelles un prazo de dez días hábiles para que se poñan ó día das súas obrigas, ou comparezan na delegación provincial, en trámite de audiencia para os efectos de presenta-los documentos e xustificantes que estimen convenientes no seu dereito.

En caso contrario procederase á resolución dos seus contratos e iniciación dos oportunos expedientes de desafiuzamento, co conseguinte lanzamento

da vivenda, para a súa posterior adxudicación a outro beneficiario, expido, asino e selo esta cédula en Pontevedra o 24 de maio de 1999.

Andrés Iglesias López

Xefe da Área Provincial de Pontevedra

ANEXO

Expediente: PO-83/510 (Exped. Desaf. P-020/1999).

Conta: 4.

Nome: Francisco Rivas Rivas.

Enderezo: r/ Martínez Garrido, 71-4º A. (Vigo).

Importe débeda: 1.261.322 ptas.

Expediente: PO-83/060 (Exped. Desaf. P-063/1999).

Conta: 80.

Nome: Mª Carmen Couceiro Dios.

Enderezo: r/ Bélxica, 7-4º D (Pontevedra).

Importe débeda: 747.253 ptas.

Expediente: PO-83/060 (Exped. Desaf. P-064/1999).

Conta: 95.

Nome: Mª Carmen López Bralo.

Enderezo: r/ Bélxica, 9-4º C (Pontevedra).

Importe débeda: 1.074.556 ptas.

Expediente: PO-83/400 (Exped. Desaf. P-066/1999).

Conta: 37.

Nome: Jesús Gabarre Borja.

Enderezo: r/ Alexandre Bóveda, 8-1º A. (Vigo).

Importe débeda: 954.511 ptas.