Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 245 Mércores, 22 de decembro de 1999 Páx. 14.978

II. AUTORIDADES E PERSOAL

NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DE FAMILIA E PROMOCIÓN DO EMPREGO, MULLER E XUVENTUDE

ORDE do 10 de decembro de 1999 pola que se fai público o nomeamento de dous vocais do Consello do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller en representación das consellerías da Xunta de Galicia.

En virtude do disposto no artigo 5 da Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, de creación do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, cada consellería do Goberno de Galicia nomeará como vocal do consello do devandito servicio un representante dela coa categoría de director xeral.

Realizado o nomeamento por cada unha das consellerías, e de conformidade co establecido na referida lei, cumpriu facelo público tendo en conta a nova estructura orgánica da Xunta de Galicia aprobada polo Decreto 347/1997, do 9 de decembro, pola Orde do 13 de marzo de 1998 (DOG nº 57, do 25 de marzo).

Non obstante, dado o falecemento de Manuel Barreiro Barbeito, secretario xeral, vocal representante da Consellería de Industria e Comercio e o cesamento de Mª José Cimadevila Cea como directora xeral de Relacións Laborais, vocal representante da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, e o seu nomeamento como secretaria xeral do mesmo departamento polos decretos 13/1999, do 5 de febreiro (DOG nº 25, do 8 de febreiro) e 15/1999, do 5 de febreiro (DOG nº 25, do 8 de febreiro) respectivamente, cómpre facer público os nomeamentos dos novos vocais que actuarán en representación das referidas consellerías e en substitución dos publicados na citada Orde do 13 de marzo:

-Jesús Vázquez San Luis, secretario xeral, en representación da Consellería de Industria e Comercio.

-Mª José Cimadevila Cea, secretaria xeral, en representación da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.

Santiago de Compostela, 10 de decembro de 1999.

Manuela López Besteiro

Conselleira de Familia e Promoción do Emprego,

Muller e Xuventude