Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 3 Mércores, 05 de xaneiro de 2000 Páx. 141

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

ORDE do 23 de decembro de 1999 pola que se aproba o Plan de Explotación Xeral Marisqueira para o ano 2000.

O Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, establece no seu artigo 3 que a Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura aprobará, con carácter anual, un Plan xeral de explotación marisqueira, que conterá os plans de explotación para as autorizacións marisqueiras, e as normas e os plans de explotación para as zonas de libre marisqueo.

Examinados os plans de extracción remitidos polas entidades marisqueiras titulares de autorizacións, oídas as ditas entidades na elaboración das normas relativas a zonas de libre marisqueo e vistos os informes emitidos polos servicios técnicos desta consellería, e de conformidade co disposto no citado decreto,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Autorizacións marisqueiras.

1. De acordo co previsto no artigo 3 do Decreto 423/1993, para o ano 2000 apróbanse os seguintes días máximos e épocas probables de extracción relativas ás zonas en réxime de autorización administrativa que a continuación se relacionan:

-Plan de ameixa fina e babosa da confraría de pescadores do Vicedo.

Días máximos de extracción: 15.

Puntos de control: zona de producción.

Puntos de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: marzo, abril, xuño, xullo e decembro.

Zona de traballo: de Punta Espiñeira a San Roque.

-Plan de berberecho da confraría de pescadores do Vicedo.

Días máximos de extracción: 35.

Punto de control: zona de producción.

Punto de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: marzo a setembro.

Zona de traballo: praia de Vilabril.

-Plan de coquina e berberecho da confraría de pescadores do Vicedo.

Días máximos de extracción: 52.

Punto de control: caseta de Arealonga.

Punto de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro e de outubro a decembro.

Zona de traballo: praia de Arealonga e Lombo das Navallas.

-Plan de bígaro da confraría de pescadores do Vicedo.

Días máximos de extracción: 18.

Punto de control: zonas de producción.

Punto de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: abril a setembro.

Zona de traballo: praia de Vilabril e de Punta Espiñeira a San Roque.

-Confraría de pescadores do Barqueiro-Bares.

Días máximos de extracción: 25.

Puntos de control: praia de Lama, peirao de San Fiz, Ponte Vella e peirao do Barqueiro.

Puntos de venda: lonxa do Barqueiro.

Especies: ameixa, berberecho, bígaro e ostra.

Épocas probables de extracción: marzo, abril e decembro.

-Confraría de pescadores de Espasante.

Días máximos de extracción: 89.

Puntos de control: Ortigueira, Punta Cabalar, Ladrido e Lagarea.

Puntos de venda: lonxa de Ortigueira.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, berberecho e bígaro.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, novembro e decembro.

-Confraría de pescadores de Cariño.

Días máximos de extracción: 108.

Puntos de control: Fornelos, Puntal e Figueroa.

Punto de venda: lonxa de Cariño.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, ameixa xaponesa, berberecho, ostra e mincha.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Cedeira.

Días máximos de extracción: 34.

Puntos de control: O Cubilote e Alfunil.

Punto de venda: lonxa de Cedeira.

Especies: ameixa fina, berberecho, bígaro e ostra.

Épocas probables de extracción: xaneiro, abril, agosto e decembro.

-Confraría de pescadores de Ferrol.

Días máximos de extracción: 112.

Puntos de control: A Cabana.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, xullo a decembro.

-Plan conxunto para As Pías das confrarías de pescadores de Ferrol e Barallobre.

Días máximos de extracción: 205.

Puntos de control: Neda, O Puntal, Perlío e embarcación de vixilancia.

Punto de venda: lonxa de Barallobre.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, xullo a decembro.

Zona de traballo: As Pías.

-Confraría de pescadores de Barallobre.

Días máximos de extracción: 95.

Puntos de control: peirao de Barallobre.

Punto de venda: lonxa de Barallobre.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Mugardos.

Días máximos de extracción: 93.

Puntos de control: A Barca.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Ares.

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control: confraría de Ares.

Especies: ameixa fina e ameixa babosa.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo, xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Pontedeume.

Días máximos de extracción: 59.

Puntos de control: rampla do paseo marítimo e da lonxa.

Punto de venda: lonxa de Pontedeume.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro, novembro e decembro.

-Confraría de pescadores de Miño.

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control: O Pedrido, porto de Miño, praia pequena do porto.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, berberecho e ostra.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Sada.

Días máximos de extracción: 44.

Puntos de control: paseo marítimo.

Punto de venda: lonxa de Sada.

Especies: ameixa fina e ameixa babosa.

Épocas probables de extracción: xullo a decembro.

-Confraría de pescadores da Coruña.

Días máximos de extracción: 180.

Puntos de control: lonxa de Perillo e paseo do Parrote.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, xullo a decembro.

-Asociación de Mariscadores Fuente de Santa Elena de Baldaio.

Días máximos de extracción: 88.

Puntos de control: Fuente de Santa Elena.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, berberecho, ostra plana e ostra xaponesa.

Épocas probables de extracción: xaneiro a xullo.

-Agrupación de mariscadores Río Anllóns.

Días maximos de extracción: 90.

Puntos de control: Pedras de Cambón.

Especies: ameixa fina, berberecho, ostra e mincha.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Camariñas.

Días máximos de extracción: 127.

Puntos de control: Ariño, Punta da Mina, A Paxariña.

Punto de venda: lonxa de Camariñas.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, ameixa xaponesa e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Muros.

Días máximos de extracción: 164 a pé; 122 desde embarcación.

Puntos de control: A Abelleira, Virxe do Camiño (moluscos infaunais), Muros, Esteiro, Testal, Freixo, Noia, Portosín e Porto do Son (vieira).

Punto de venda: lonxa de Muros.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, berberecho e vieira.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: xaneiro a marzo; outubro a decembro.

A pé: xaneiro a marzo, xullo, agosto, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Noia.

Días máximos de extracción: 226 a pé; 161 desde embarcación.

Puntos de control: Freixo, Broña, Picouso, Boa, O Testal, Tabuleiro, San Cosme e A Barquiña.

Puntos de venda: lonxas de Freixo e O Testal.

Especies: berberecho, ameixa fina, ameixa babosa e ostra.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: xaneiro a abril; setembro a decembro.

A pé: xaneiro a xullo; setembro a decembro.

-Plan de vieira da confraría de pescadores de Carreira-Aguiño.

Días máximos de extracción: 122.

Puntos de control: illa de Sálvora, Vionta, praia de Carreira e peirao de Aguiño.

Punto de venda: lonxa de Rianxo.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro; setembro a decembro.

-Plan de ameixa babosa e rubia da confraría de pescadores de Carreira-Aguiño.

Días máximos de extracción: 163.

Puntos de control: illa de Sálvora, Vionta, Noro, praia de Carreira e peirao de Aguiño.

Punto de venda: lonxa de Aguiño.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro; xullo a decembro.

-Plan de vieira e ostra da confraría de pescadores de Ribeira.

Días máximos de extracción: 41.

Puntos de control: Coroso, Insua, Égoas, Touro, Airó e Castiñeiras.

Punto de venda: lonxa de Ribeira.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Plan de ameixa babosa e rubia da confraría de pescadores de Ribeira.

Días máximos de extracción: 149.

Puntos de control: Coroso, Insua, Égoas, Touro, Airó, Castiñeiras e lonxa de Ribeira.

Punto de venda: lonxa de Ribeira.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Palmeira.

Días máximos de extracción: 70 a pé; 200 desde embarcación.

Puntos de control:

Desde embarcación: lancha de vixilancia.

A pé: peirao de Palmeira.

Puntos de venda: lonxas de Ribeira e A Pobra do Caramiñal.

Especies: ameixa babosa, ameixa fina, ameixa rubia, ameixa bicuda e vieira.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo; xuño a decembro.

-Confraría de pescadores da Pobra do Caramiñal.

Días máximos de extracción: 206.

Puntos de control: Areal, Pozo e Friscos.

Punto de venda: lonxa da Pobra do Caramiñal.

Especies: berberecho, ameixa babosa, ameixa fina, ameixa bicuda, ameixa xaponesa, ameixa rubia e carneiro.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo; xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Cabo de Cruz.

Días máximos de extracción: 166 a pé; 188 a flote.

Puntos de control:

Desde embarcación: lancha de vixilancia.

A pé: praias de Barraña, Retorta, Mañóns e Ladeira do Chazo.

Punto de venda: lonxa de Cabo de Cruz.

Especies: ameixa babosa, ameixa fina, ameixa bicuda, ameixa rubia, ameixa xaponesa, reloxo, carneiro e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo; xuño a setembro, novembro e decembro.

-Sociedade Coop. Ltda. Ría de Arosa.

Días máximos de extracción: 207.

Puntos de control: Fontela e Portomouro.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, ameixa xaponesa e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a xullo; setembro a decembro.

-Confraría de pescadores de Rianxo.

Días máximos de extracción: 195.

Puntos de control:

Desde embarcación: lancha de vixilancia da confraría.

A pé: peirao de Rianxo.

Punto de venda: lonxa da confraría.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, ameixa xaponesa e berberecho.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: xaneiro a setembro, e decembro.

A pé: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores do Carril.

Días máximos de extracción: 7 desde embarcación; 20 a pé.

Puntos de control: nas zonas de extracción.

Puntos de venda: lonxa do Carril.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: xullo e decembro.

A pé: xullo e agosto.

-Confraría de pescadores de Vilaxoán.

Días máximos de extracción: 130.

Puntos de control: O Rial, Borreiros, Corón, Preguntoiro, Saíñas, Canelas e Castelete.

Puntos de venda: lonxa de Vilaxoán.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Vilanova de Arousa.

Días máximos de extracción: 182 desde embarcación; 149 a pé.

Puntos de control: zonas de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Vilanova de Arousa.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: marzo a setembro, novembro e decembro.

A pé: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores da Illa de Arousa.

Días máximos de extracción: 181 desde embarcación; 221 a pé.

Puntos de control: O Bao, O Con Cerrado, Camaxe, Xastelas, Areoso, Arnela, Roncadeiras e Bohído.

Puntos de venda: lonxa da Illa de Arousa.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: febreiro a agosto; novembro e decembro.

A pé: xaneiro a setembro; novembro e decembro.

-Confraría de pescadores de Cambados.

Días máximos de extracción: 161 desde embarcación; 200 a pé.

Puntos de control: zonas de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Cambados.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: xaneiro a marzo; xuño a setembro, e decembro.

A pé: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores do Grove.

Días máximos de extracción: 170 desde embarcación; 140 a pé.

Puntos de control: O Facho, Insuíña (Castrelo), As Cachadas, Ponte da Toxa, Rons, Moreiras, Lordelo e Cubreiro.

Punto de venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Baiona.

Días máximos de extracción: 130 desde embarcación; 100 a pé.

Puntos de control: praia América, Patos, rampla de Ruíz e lonxa de Baiona.

Puntos de venda: lonxa de Baiona.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: xaneiro a abril; xullo a decembro.

A pé: xaneiro a decembro cun descanso de dous meses consecutivos no período comprendido entre abril e xuño.

2. Non obstante o diposto no punto 1 deste artigo e de acordo co artigo 4.2º do Decreto 423/1993, correspóndelles ós delegados territoriais da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura autoriza-la apertura e peche da extracción de marisco nas autorizacións marisqueiras. As entidades titulares deberán solicita-la autorización, polo menos 15 días antes da data prevista para o efecto, no plan de explotación.

3. As entidades marisqueiras que non presentaron plan de explotación ou aquelas que o presentasen pero non lles foi aprobado, ateranse ó disposto para as zonas de libre marisqueo.

Artigo 2º.-Zonas de libre marisqueo.

1. De acordo co previsto no artigo 5 do Decreto 423/1993, autorízase como norma xeral a extracción de moluscos nas zonas de libre marisqueo, non suxeitas a plan específico desde o 3 de xaneiro ó 31 de marzo e desde o 2 de outubro ata o 29 de decembro.

Non obstante o disposto no parágrafo anterior, exceptúanse as seguintes zonas:

Ría de Vigo: na zona denominada Lousal a vieira poderá extraerse exclusivamente do 1 ó 29 de decembro.

2. Prohíbese durante todo o ano a extracción de mexillón silvestre en todo o litoral galego, agás resolución expresa da Dirección Xeral de Recursos Mariños.

3. As cotas de capturas para as zonas de libre marisqueo serán:

Marisqueo desde embarcación:

Vieira: 150 unidades/tripulante/día, cun máximo de 500 unidades por embarcación.

Zamburiña e volandeira: 50 kg/tripulante/día cun máximo de 150 kg por embarcación.

Ameixa fina: 5 kg/tripulante/día cun máximo de 15 kg por embarcación.

Ameixa babosa: 8 kg/tripulante/día cun máximo de 24 kg por embarcación.

Ameixa rubia: 16 kg/tripulante/día cun máximo de 48 kg por embarcación, establecéndose como equivalencia para efectos de topes a relación 1 quilo/2 quilos entre babosa e rubia.

Especies acompañantes: 25 kg de reloxo tripulante/día e 8 kg carneiro tripulante/día.

Cornicha: 40 kg/tripulante/día cun máximo de 120 kg por embarcación.

Outros moluscos: 30 kg

Marisqueo a pé:

Ameixa fina: 5 kg/mariscador/día.

Ameixa babosa: 8 kg/mariscador/día.

Coquina: 4 kg/mariscador/día.

Outros moluscos: 15 kg/mariscador/día.

As cotas máximas de captura poderán ser aumentadas ou diminuídas pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura dependendo do estado do recurso.

Artigo 3º.-Plans específicos en zonas de libre marisqueo.

De acordo co establecido no artigo 6 do Decreto 423/1993, apróbanse os plans de explotación para o ano 2000, relativos a zonas de libre marisqueo, presentados polas entidades marisqueiras que a continuación se relacionan e coas condicións que para cada unha delas se indican:

-Plan de bígaro da confraría de pescadores de Ribadeo.

Zona de traballo: ría de Ribadeo.

Días máximos de extracción: 40.

Punto de control e venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; setembro a decembro.

-Plan de ameixa da confraría de pescadores de Ribadeo.

Zona de traballo: ría de Ribadeo.

Días máximos de extracción: 54.

Punto de control e venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, agosto a decembro.

-Plan de coquina e berberecho da confraría de pescadores de Ribadeo.

Zona de traballo: ría de Ribadeo.

Días máximos de extracción: 20.

Punto de control e venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: xullo, agosto e decembro.

-Plan de berberecho da confraría de pescadores de Foz.

Zona de traballo: bancos de Fondás e O Taro.

Días máximos de extracción: 80.

Punto de control: lonxa de Foz.

Puntos de venda: lonxas de Foz, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; xullo a decembro.

-Plan de bígaro da confraría de pescadores de Foz.

Zona de traballo: bancos de Fondás e O Taro.

Días máximos de extracción: 48.

Punto de control: lonxa de Foz.

Puntos de venda: lonxas de Foz, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, novembro e decembro.

-Plan de coquina da confraría de pescadores de Foz.

Zona de traballo: praia do Altar.

Días máximos de extracción: 48.

Punto de control: lonxa de Foz.

Puntos de venda: lonxas de Foz, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; setembro a decembro.

-Plan de ameixa fina da confraría de pescadores de Foz.

Zona de traballo: bancos de Fontorto, Fondás e O Taro.

Días máximos de extracción: 80.

Punto de control: lonxa de Foz.

Puntos de venda: lonxas de Foz, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; xullo a decembro.

-Plan de ameixa fina e babosa da confraría de pescadores de Celeiro.

Zona de traballo: praia de Covas, e desde a ponte do ferrocarril ata o porto de Celeiro.

Días máximos de extracción: 100 desde embarcación; 10 a pé.

Puntos de control e venda: lonxas de San Cibrao e Celeiro.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo; outubro a decembro.

-Plan de bígaro da confraría de pescadores de Celeiro.

Zona de traballo: praia de Covas, e desde a ponte do ferrocarril ata o porto de Celeiro.

Días máximos de extracción: 11.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: marzo, outubro a decembro.

-Plan de berberecho da confraría de pescadores de Celeiro.

Zona de traballo: praia de Covas, e desde a Ponte do ferrocarril ata o porto de Celeiro.

Días máximos de extracción: 5.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: decembro.

-Plan de coquina da confraría de pescadores de Celeiro.

Zona de traballo: praias de Covas, Sacido, Seiramar e Area.

Días máximos de extracción: 6.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: maio e decembro.

-Plan de coquina das confrarías de pescadores de Celeiro e O Vicedo.

Zona de traballo: praia de Abrela.

Días máximos de extracción: 10.

Punto de control: praia de Abrela.

Puntos de venda: lonxas de Celeiro e O Vicedo.

Épocas probables de extracción: marzo e setembro.

-Plan de berberecho da confraría de pescadores do Vicedo.

Zona de traballo: praia de Fomento.

Días máximos de extracción: 7.

Punto de control e venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: marzo a setembro.

-Plan de coquina das confrarías de pescadores do Vicedo e O Barqueiro.

Zona de traballo: Lombo das Navallas.

Días máximos de extracción: 52.

Punto de control: Lombo das Navallas.

Puntos de venda: lonxas do Vicedo e O Barqueiro.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro, outubro a decembro.

-Plan de berberecho das confrarías de pescadores do Vicedo e O Barqueiro.

Zona de traballo: Lombo das Navallas.

Días máximos de extracción: 52.

Punto de control: zonas de producción.

Puntos de venda: lonxas do Vicedo e O Barqueiro.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores do Barqueiro-Bares.

Días máximos de extracción: 25.

Puntos de control: praia de Lama, peirao de San Fiz, ponte vella e peirao do Barqueiro.

Punto de venda: lonxa do Barqueiro.

Especies: berberecho, ameixa fina e ameixa babosa.

Épocas probables de extracción: marzo, abril e decembro.

-Confraría de pescadores de Espasante.

Días máximos de extracción: 43.

Punto de control: praia de Morouzos.

Punto de venda: lonxa de Ortigueira.

Especies: coquina.

Épocas probables de extracción: abril, setembro e outubro.

-Confraría de pescadores de Cariño.

Días máximos de extracción: 113.

Puntos de control: Fornelos, Puntal e Figueiroa.

Punto de venda: lonxa de Cariño.

Especies: ameixa babosa, ameixa fina, ameixa xaponesa, berberecho e ostra.

Épocas probables de extracción: xaneiro a maio, xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Cedeira.

Días máximos de extracción: 66.

Puntos de control: Vilarrube e Casa do Pescador de Cedeira.

Punto de venda: lonxa de Cedeira.

Especies: coquina.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo; outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Ares.

Días máximos de extracción: 18.

Punto de control: confraría de Ares.

Especies: ameixa fina e ameixa babosa.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo; xullo a decembro.

-Plan conxunto das confrarías de pescadores de Ares e Pontedeume.

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control: confrarías de Ares e Pontedeume.

Punto de venda: lonxa de Pontedeume.

Especies: vieira.

Épocas probables de extracción: xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Miño.

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control: O Pedrido, porto de Miño e praia pequena do porto.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo; outubro a decembro.

-Confraría de pescadores da Coruña.

Días máximos de extracción: 180.

Puntos de control: lonxa de Perillo e paseo do Parrote.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; xullo a decembro.

-Agrupación de mariscadores do esteiro do río Anllóns.

Días máximos de extracción: 55.

Punto de control: Pedras de Cambón.

Especies: berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Fisterra.

Días máximos de extracción: 90.

Punto de control e venda: lonxa de Fisterra.

Especies: coquina.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Plan conxunto de ameixa rubia con endeño das confrarías de pescadores de Fisterra, Corcubión e O Pindo.

Días máximos de extracción: 42.

Punto de control: peirao de Corcubión.

Épocas probables de extracción: xullo e agosto.

-Confraría de pescadores de Corcubión.

Días máximos de extracción: 170.

Puntos de control: praias de Sardiñeiro, Estorde, Corcubión e Cee.

Especies: ameixa babosa, ameixa fina, berberecho, mincha, coquina e ostra.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Plan conxunto das confrarías de pescadores de Lira e O Pindo.

Días máximos de extracción: 112.

Puntos de control: estrada do Viso, Pedras Camboas, Pedras Mariñas e Carrofeito.

Punto de venda: lonxa de Lira.

Especies: ameixa fina, berberecho e coquina.

Épocas probables de extracción: marzo, abril, xullo, agosto, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Carreira-Aguiño.

Días máximos de extracción: 122.

Puntos de control: Sálvora, Vionta, praia de Carreira e peirao de Aguiño.

Punto de venda: lonxa de Aguiño.

Especies: vieira.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro; setembro a decembro.

-Confraría de pescadores de Ribeira.

Días máximos de extracción: 23.

Puntos de control: praia de Ladeira e lonxa de Ribeira.

Punto de venda: lonxa de Ribeira.

Especies: coquina.

Zona de extracción: ámbito da confraría.

Épocas probables de extracción: agosto.

-Confraría de pescadores do Carril.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 90 desde embarcación; 104 a pé.

Puntos de control: zonas de extracción.

Punto de venda: lonxa do Carril.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: xaneiro a marzo; outubro a decembro.

A pé: xaneiro; marzo a decembro.

-Plan conxunto das confrarías de pescadores de Vilanova de Arousa, A Illa de Arousa, Cambados e O Grove (O Bohído).

Zona de traballo: liña imaxinaria O Con Cerrado-A Abelleira.

Días máximos de extracción: 41.

Puntos de control: especificarase na resolución de apertura.

Puntos de venda: lonxas de Vilanova, A Illa de Arousa, Cambados e O Grove.

Épocas probables de extracción: abril e maio.

-Confraría de pescadores da Illa de Arousa.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 181.

Puntos de control: zona de extracción e lonxa da Illa de Arousa.

Punto de venda: lonxa da Illa de Arousa.

Épocas probables de extracción: febreiro a agosto; novembro e decembro.

-Confraría de pescadores de Cambados.

Zona de traballo: Galiñeiro, Lañeiras de Fóra, de Rego do Alcalde á baliza do Orido, peirao Meloxo ata As Negreiriñas.

Días máximos de extracción: 83.

Punto de control: zonas de extracción.

Punto de venda: lonxa de Cambados.

Épocas probables de extracción: abril, maio; outubro a novembro.

-Confraría de pescadores do Grove.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 160.

Puntos de control: zona de extracción e na lonxa do Grove.

Punto de venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Plan conxunto das confrarías de pescadores de Raxó, Pontevedra e Lourizán.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 90 desde embarcación; 70 a pé.

Puntos de control e venda: Placeres, Cabeceira, praia de Lourido, A Reiboá, praia de Padrón, porto e praias de Raxó.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; xuño a decembro.

-Plan de ameixa rubia da confraría de pescadores de Bueu.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 58.

Puntos de control: zona de extracción e lonxa de Bueu.

Punto de venda: lonxa de Bueu.

Épocas probables de extracción: xaneiro, novembro e decembro.

-Confraría de pescadores de Aldán.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 80 desde embarcación; 56 a pé.

Punto de control e venda: lonxa de Aldán.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: xaneiro a marzo, xullo, agosto, outubro a decembro.

A pé: xaneiro a decembro.

-Plan de ameixa rubia da confraría de pescadores de Cangas.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 71.

Puntos de control: zona de extracción e lonxa de Cangas.

Punto de venda: lonxa de Cangas.

Épocas probables de extracción: xaneiro, xullo, agosto, novembro e decembro.

-Plan conxunto das confrarías de pescadores de Moaña, Arcade, Redondela, Organización de Productores e Cultivadores de Mariscos Ría de Vigo (O.P.P.-38).

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 120 desde embarcación; 130 a pé.

Puntos de control:

Desde embarcación: no mar e nas lonxas de Moaña, Vilaboa, Redondela e Arcade.

A pé: nas praias.

Puntos de venda: lonxas de Meira, Santa Cristina de Cobres, Arcade e Cesantes.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: xaneiro, febreiro, xullo, agosto, outubro a decembro.

A pé: todo o ano, con dous meses consecutivos de descanso no período comprendido entre marzo e xuño.

-Confraría de pescadores de Vigo.

Zona de traballo: ponte e praias da zona leste da illa de Toralla.

Días máximos de extracción: 150.

Puntos de control: ponte de Toralla e finca Mirambel.

Punto de venda: lonxa de Canido.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo; xullo a decembro.

As entidades marisqueiras que presentasen plan de explotación para zonas de libre marisqueo e non lles fose aprobado, ateranse ó disposto nas normas establecidas nesta orde.

Artigo 4º

Aquelas embarcacións que conten no seu permiso de explotación coas artes de bou de vara e bou de man, poderán realizar capturas desde o 3 de xaneiro ó 31 de marzo e desde o 2 de novembro ó 29 de decembro e sempre de acordo co previsto no Decreto 424/1993.

Artigo 5º.-Percebe.

De acordo co establecido no artigo 13 do Decreto 423/1993 apróbanse os seguintes plans de explotación do percebe (Pollicipes pollicipes), coas condicións que se indican:

-Confrarías de pescadores de Ribadeo e Rinlo.

Días máximos de extracción: 66.

Puntos de control: lonxas de Ribadeo e Rinlo.

Punto de venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: marzo a agosto; outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Burela.

Días máximos de extracción: 70.

Punto de control: zona de extracción.

Puntos de venda: lonxas de Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de San Cibrao.

Días máximos de extracción: 70.

Punto de control e venda: lonxa de San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro, abril, xullo a setembro, decembro.

-Confraría de pescadores de Celeiro.

Zona de traballo: de ermida de San Tirso a Punta do Cabalo e illa Gabeira.

Días máximos de extracción: 100.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores do Vicedo.

Zona de traballo: do extremo norte da praia da Abrela a Punta Congreira e illa Coelleira.

Días máximos de extracción: 85.

Punto de control: confraría do Vicedo.

Punto de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: marzo a setembro, e decembro.

-Confraría de pescadores do Barqueiro-Bares.

Zona de traballo: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 120.

Punto de control: peirao do Barqueiro.

Punto de venda: lonxa do Barqueiro.

Épocas probables de extracción: xaneiro, marzo a decembro.

-Confraría de pescadores de Espasante.

Zona de traballo: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control: peirao, lonxa de Ortigueira e ría.

Punto de venda: lonxa de Ortigueira.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Cariño.

Zona de traballo: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control: peirao de Cariño e rampla anexa ó Carro Varadoiro.

Punto de venda: lonxa de Cariño.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Cedeira.

Zona de extracción: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control: peirao e lonxa de Cedeira.

Punto de venda: lonxa de Cedeira.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Ferrol.

Zona de extracción: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 163.

Punto de control: lugares de extracción.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores da Coruña.

Zona de extracción: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 180.

Punto de control: Suevos.

Puntos de venda: lonxas de Ferrol, A Coruña e Cedeira.

Épocas probables de extracción: cando estea cerrado o marisqueo desde embarcación.

-Confrarías de pescadores da Coruña, Ares e Mera.

Zona de extracción: ámbito das confrarías.

Días máximos de extracción: 180.

Puntos de control: A Torre, Mera, Suevos e O Portiño.

Punto de venda: lonxa da Coruña.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Caión.

Días máximos de extracción: 205.

Punto de control e venda: lonxa de Caión.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Malpica.

Zona de extracción: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 194.

Punto de control: lancha de vixilancia.

Punto de venda: lonxa de Malpica.

Épocas probables de extracción: xaneiro ó 15 de maio, xullo, agosto, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Corme.

Zona de extracción: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 100.

Puntos de control: lugares de acceso ás zonas.

Punto de venda: lonxa de Corme.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Camelle.

Zona de extracción: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 170.

Puntos de control: peirao de Camelle e canle de Ríos.

Punto de venda: lonxa da Coruña.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Camariñas.

Zona de extracción: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 192.

Puntos de control: Punta Arnela e Punta do Boi.

Punto de venda: lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Muxía.

Zona de extracción: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 150.

Punto de control e venda: lonxa de Muxía.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Fisterra.

Zona de extracción: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 190.

Puntos de control: peirao e embarcación de vixilancia.

Punto de venda: lonxa de Fisterra.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Porto do Son.

Zona de extracción: ámbito territorial da confraría.

Días máximos de extracción: 100.

Punto de control: Porto do Son.

Punto de venda: lonxa de Porto do Son.

Épocas probables de extracción: xaneiro a xullo, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Carreira-Aguiño.

Zona de extracción: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 228.

Puntos de control: illa de Sálvora, Area Basta, Punta Couso, Espiñeiro e Faro de Corrubedo.

Punto de venda: lonxa de Aguiño.

Épocas probables de extracción: xaneiro a setembro, novembro e decembro.

-Confraría de pescadores de Ribeira.

Zona de extracción: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 150.

Puntos de control: zonas de traballo e lonxa de Ribeira.

Punto de venda: lonxa de Ribeira.

Épocas probables de extracción: xaneiro a agosto, novembro e decembro.

-Confraría de pescadores do Grove.

Días máximos de extracción: 120.

Punto de control e venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confrarías de pescadores de Portonovo e Sanxenxo.

Días máximos de extracción: 26.

Punto de control: zona de extracción.

Punto de venda: lonxa de Portonovo.

Épocas probables de extracción: xullo, agosto e decembro.

-Confraría de pescadores de Bueu.

Días máximos de extracción: 185.

Punto de control: zona de extracción.

Punto de venda: lonxa de Bueu.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Cangas.

Días máximos de extracción: 180.

Puntos de control: zona de extracción desde embarcación e na Costa da Vela.

Punto de venda: lonxa de Cangas.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Baiona.

Días máximos de extracción: 149.

Puntos de control: Purrido, Porto Castro, Pedra Rubia e porto de Baiona.

Punto de venda: lonxa de Baiona.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores da Guarda.

Días máximos de extracción: 130.

Puntos de control: Tío Rincho, Agoeira, Horizonte e lonxa da Guarda.

Punto de venda: lonxa da Guarda.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

Artigo 6º.-Outros crustáceos.

1. De acordo co establecido no artigo 14 do Decreto 423/1993, os períodos autorizados no 2000 para a captura doutras especies de crustáceos establécense como segue:

Nécora (Nécora puber): do 3 ó 7 de xaneiro e do 3 de xullo ó 29 de decembro.

Lumbrigante (Homarus gammarus): do 3 de xullo ó 31 de agosto.

Santiaguiño (Palinurus arctus): do 3 de xullo ó 31 de agosto.

Lagosta (Palinurus elephas): do 3 de xullo ó 31 de agosto.

Cangrexo (Carcinus maenas): todo o ano.

Conguito (Macropipus corrugatus) e patulate (Macropipus depurador): do 3 de xaneiro ata o 31 de marzo e do 3 de xullo ó 29 de decembro.

Centola (Maia squinado) e boi (Cancer pagurus): 3 de xaneiro ó 30 de xuño, e do 2 de novembro ata o 29 de decembro. Nas zonas sinaladas no anexo I, soamente se poderá extraer desde o 1 de febreiro ata o 30 de xuño.

Artigo 7º.-Equinodermos.

-Confraría de pescadores de Ribadeo e Rinlo.

Días máximos de extracción: 24.

Puntos de control: lonxas de Ribadeo e Rinlo.

Punto de venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo.

-Confraría de pescadores de Foz.

Zona de traballo: de Punta Nois a Punta Promontorio.

Días máximos de extracción: 20.

Punto de control: lonxa de Foz.

Puntos de venda: lonxas de Foz, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril.

-Confraría de pescadores de Burela.

Días máximos de extracción: 70.

Punto de control: zona de extracción.

Punto de venda: lonxa de Burela.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de San Cibrao.

Días máximos de extracción: 60.

Punto de control e venda: lonxa de San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril.

-Confraría de pescadores de Celeiro.

Días máximos de extracción: 25.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril e decembro.

-Confraría de pescadores de Espasante.

Días máximos de extracción: 121.

Puntos de control: peirao, lonxa e ría.

Punto de venda: lonxa de Ortigueira.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, novembro e decembro.

-Confraría de pescadores de Ferrol.

Días máximos de extracción: 143.

Puntos de control: confraría, peirao e lonxa.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; outubro a decembro.

-Confraría de pescadores da Coruña.

Días máximos de extracción: 90.

Punto de control: porto da Coruña.

Punto de venda: lonxa da Coruña.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril e novembro.

-Confraría de pescadores de Camelle.

Días máximos de extracción: 141.

Puntos de control: peirao de Camelle.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Camariñas.

Días máximos de extracción: 49

Punto de control e venda: lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Muxía.

Días máximos de extracción: 141.

Punto de control e venda: lonxa de Muxía.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Fisterra.

Días máximos de extracción: 142.

Puntos de control: confrarías de Fisterra e O Pindo.

Punto de venda: lonxa de Fisterra.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Muros.

Días máximos de extracción: 140.

Puntos de control: O Ancoradoiro e peirao de Muros.

Punto de venda: lonxa de Muros.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Carreira-Aguiño.

Zona de extracción: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 121.

Puntos de control: illa de Sagres, Sálvora e porto de Aguiño.

Punto de venda: lonxa de Aguiño.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; novembro e decembro.

-Confraría de pescadores de Ribeira.

Días máximos de extracción: 85.

Punto de control e venda: lonxa de Ribeira.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril.

-Confraría de pescadores do Grove.

Días máximos de extracción: 140.

Puntos de control e venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, outubro a decembro.

-Confrarías de pescadores de Portonovo e Bueu.

Días máximos de extracción: 84.

Punto de control: zona de extracción.

Puntos de venda: lonxas de Portonovo e Bueu.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Cangas.

Días máximos de extracción: 120.

Punto de control: zona de extracción.

Punto de venda: lonxa de Cangas.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Vigo.

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control: zona de extracción e lonxa de Canido.

Punto de venda: lonxa de Canido.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Baiona.

Días máximos de extracción: 120.

Punto de control e venda: lonxa de Baiona.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; outubro a decembro.

-Confraría de pescadores da Guarda.

Días máximos de extracción: 45.

Puntos de control: Pedornes, porto de Santa María de Oia, Tío Rincho, explanada Horizonte e Ribel.

Punto de venda: lonxa da Guarda.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; outubro a decembro.

Artigo 8º.-Navalla e longueirón.

-Plan de longueirón da confraría de pescadores de Ribadeo.

Zona de traballo: ría de Ribadeo.

Días máximos de extracción: 72.

Punto de control e venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; agosto a decembro.

-Plan de longueirón da confraría de pescadores de Foz.

Zona de traballo: bancos de Fondás, O Taro e Fontorto.

Días máximos de extracción: 48.

Punto de control: lonxa de Foz.

Puntos de venda: lonxas de Foz, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: abril, xullo a novembro.

-Plan de longueirón da confraría de pescadores de Celeiro.

Zona de traballo: praias de Area, Covas, Sacido e Seiramar.

Días máximos de extracción: 29.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo; setembro a decembro.

-Plan de longueirón vello da confraría de pescadores do Vicedo.

Zona de traballo: de Punta Espiñeira a Punta Vilabril.

Días máximos de extracción: 20.

Punto de control: zona de producción.

Punto de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: abril, xullo e setembro.

-Plan de longueirón da confraría de pescadores do Vicedo.

Zona de traballo: praia de Arealonga e Lombo das Navallas.

Días máximos de extracción: 20.

Punto de control: caseta de Arealonga.

Punto de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: abril, maio, agosto e setembro.

-Plan de longueirón das confrarías do Vicedo e O Barqueiro.

Zona de traballo: Lombo das Navallas.

Días máximos de extracción: 20.

Punto de control: Lombo das Navallas.

Puntos de venda: lonxas do Vicedo e O Barqueiro.

Épocas probables de extracción: abril, maio, agosto e setembro.

-Confraría de pescadores do Barqueiro-Bares.

Días máximos de extracción: 26.

Puntos de control: praia de Lama, ponte vella, peiraos do Barqueiro e San Fiz.

Punto de venda: lonxa do Barqueiro.

Épocas probables de extracción: xullo, agosto e decembro.

-Confraría de pescadores de Cedeira.

Zona de extracción: intermareal (libre marisqueo)

Días máximos de extracción: 45.

Punto de control: Casa do Pescador de Cedeira.

Punto de venda: lonxa de Cedeira.

Épocas probables de extracción: maio a setembro.

-Confraría de pescadores de Miño.

Días máximos de extracción: 90.

Puntos de control: A Peneda, O Pedrido, praia pequena e porto de Miño.

Épocas probables de extracción: abril a setembro.

-Asociación de Mariscadores Fonte de Santa Elena de Baldaio.

Días máximos de extracción: 88.

Punto de control: Fonte de Santa Elena.

Épocas probables de extracción: xaneiro a xullo.

-Confraría de pescadores de Camariñas.

Días máximos de extracción: 72.

Puntos de control:

Desde embarcación: lonxa de Camariñas.

A pé: Ariño, Monte da Mina e Punta Sandía.

Punto de venda: lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: abril a agosto; novembro e decembro.

-Confraría de pescadores de Muxía.

Días máximos de extracción: 164.

Punto de control e venda: lonxa de Muxía.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Fisterra.

Días máximos de extracción: 90.

Puntos de control: embarcación de vixilancia e lonxa de Fisterra.

Punto de venda: lonxa de Fisterra.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Corcubión.

Días máximos de extracción: 10.

Puntos de control: praias de Corcubión, Cee e O Ézaro.

Épocas probables de extracción: marzo e setembro.

-Confrarías de pescadores de Lira e O Pindo.

Zona de extracción: ámbito das confrarías.

Días máximos de extracción: 145.

Puntos de control: praia de Carnota e peirao de Lira.

Punto de venda: lonxa de Lira.

Épocas probables de extracción: marzo, abril, xuño a outubro.

-Confraría de pescadores de Muros.

Zona de extracción: autorización e zonas de libre marisqueo.

Días máximos de extracción: 164.

Puntos de control: A Abelleira, Ventín e Louro.

Punto de venda: lonxa de Muros.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo, xullo, agosto, outubro a decembro.

-Plan conxunto das confrarías de pescadores de Muros, Noia, Portosín e Porto do Son.

Zona de extracción: ría de Muros-Noia.

Días máximos de extracción: 48.

Puntos de control: Aguieira, praias do Pozo, Coira e Ornanda.

Punto de venda: lonxa de Portosín.

Épocas probables de extracción: xuño a agosto.

-Confraría de pescadores de Carreira-Aguiño.

Zona de extracción: autorizacións e zonas de libre marisqueo.

Días máximos de extracción: 107.

Puntos de control: praia de Carreira e peirao de Aguiño.

Punto de venda: lonxa de Aguiño.

Épocas probables de extracción: maio a setembro.

-Confraría de pescadores de Ribeira.

Zona de extracción: autorizacións e zona de libre marisqueo.

Días máximos de extracción: 87.

Puntos de control: Coroso e Touro.

Punto de venda: lonxa de Ribeira.

Épocas probables de extracción: xuño a setembro.

-Confraría de pescadores da Pobra do Caramiñal.

Zona de extracción: autorizacións administrativas.

Días máximos de extracción: 41.

Puntos de control: Areal, Franco e Friscos.

Punto de venda: lonxa da Pobra do Caramiñal.

Épocas probables de extracción: abril e maio.

-Confraría de pescadores de Cabo de Cruz.

Zona de extracción: autorizacións administrativas.

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control: praias de Barraña e Mañóns

Punto de venda: lonxa de Cabo de Cruz.

Épocas probables de extracción: abril e maio.

-Plan de navalla e longueirón da confraría de pescadores do Grove.

Zona de extracción: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 180.

Punto de control e venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción: de febreiro a outubro.

-Plan conxunto de navalla e longueirón das confrarías de pescadores de Portonovo, Sanxenxo, Raxó, Pontevedra e Lourizán.

Zona de extracción: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 105.

Punto de control: zona de extracción.

Punto de venda: lonxa de Portonovo.

Épocas probables de extracción: de xuño a setembro e decembro.

-Plan de navalla e longueirón da confraría de pescadores de Bueu.

Zona de extracción: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 60.

Puntos de control e venda: zona de extracción e lonxa de Bueu.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a febreiro, de outubro a decembro.

-Plan de navalla e longueirón da confraría de pescadores de Aldán.

Zona de extracción: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 194.

Puntos de control: na zona de extracción e lonxa de Aldán.

Punto de venda: lonxa de Aldán.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, xullo a decembro.

-Plan de navalla e longueirón da confraría de pescadores de Cangas.

Zona de extracción: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 160.

Puntos de control: na zona de extracción e na lonxa de Cangas.

Punto de venda: lonxa de Cangas.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro, cun descanso de dous meses consecutivos no período comprendido entre febreiro e abril.

-Plan de navalla e longueirón da confraría de pescadores de Vigo.

Zona de extracción: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 120.

Punto de control: zona de extracción.

Punto de venda: lonxas de Canido e Redondela.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro, cun descanso de dous meses consecutivos no período comprendido entre febreiro e abril.

Artigo 9º.-Algas.

Segundo o disposto no artigo 16 do Decreto 423/1993, apróbanse os plans de extracción presentados polas confrarías e empresas que se relacionan a continuación:

-Confraría de pescadores de Camariñas.

-Confraría de pescadores de Camelle.

-Confraría de pescadores da Coruña.

-Confraría de pescadores de Cangas.

-Hispanagar, S.A.

-Algas de Galicia, S.L.

-Conservas y Ahumados Lou, S.L.

-Compañía Española de Algas Marinas, S.A.

-Central Galaica de Plantas Medicinales.

-Porto-Muíños.

-Algamar, C.B.

De acordo co establecido no artigo 4 do decreto citado, deberá solicitarse ante o delegado territorial, cunha antelación mínima de 15 días, autorización para desenvolve-la actividade extractiva.

Disposicións adicionais

Primeira.-As solicitudes a que se refiren os artigos 4 e 8 do Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, axustaranse ós modelos que figuran como anexos (II, III e IV) desta orde.

Segunda.-Os rastros remolcados, definidos nos artigos 120 a 123 do Regulamento da actividade pesqueira, das artes e aparellos permitidos en Galicia, aprobado polo Decreto 424/1993, do 17 de decembro, no seu capítulo X, só poderán capturar un 10% de especies acompañantes, sempre e cando estas especies non estean sometidas a un plan específico aprobado pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

Terceira.-Segundo o disposto no artigo 2.1º do Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, a

extracción de marisco e a recolección de algas en augas da Comunidade Autónoma de Galicia só poderá ser exercida polas persoas e embarcacións que estean en posesión do preceptivo permiso de explotación; e non serán recoñecidas como válidas aquelas autorizacións emitidas polas propias entidades marisqueiras.

Cuarta.-Con carácter xeral autorízase a extracción de moluscos bivalvos as vésperas de festivos durante todo o ano 2000, sempre e cando o estado dos recursos o permita.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Os plans de explotación presentados polas entidades marisqueiras que serviron de base para esta orde estarán dispoñibles nos servicios centrais, delegacións territoriais e comarcais da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, así como na sede central das entidades responsables destes.

Segunda.-Autorízase o director xeral de Recursos Mariños para o desenvolvemento desta orde, que entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de decembro de 1999.

P.D. (Orde 27-12-1999,

DOG nº 246, do 22 de decembro)

Juan José Álvarez Pérez

Secretario xeral da Consellería de Pesca,

Marisqueo e Acuicultura

ANEXO I

-Ría do Barqueiro: dentro da liña imaxinaria trazada entre Punta Cova Baixa e Punta do Santo.

-Ría de Viveiro: zona interna da liña imaxinaria trazada entre Punta do Cabalo a Punta Morago.

-San Cibrao: dentro da liña imaxinaria formada pola punta rompeolas do dique norte de Alúmina e a punta oeste do illote A Anxuela.

-Burela: dentro da liña imaxinaria trazada entre Punta de Cabo Burela a Faro Pedra e de Faro Pedra a Punta Areoura.

-Nois: demora NE Punta Nois a demora NE no extremo oeste da praia de Arealonga.

-Foz: entre as demoras N e NE de Portovello en fondos inferiores a sete brazas.

-Gahito: demora N Punta Promontorio a N illa Moledo, en fondos inferiores a sete brazas.

-Rinlo: demora N Punta Corbeira/N Punta Leixón, en fondos inferiores a sete brazas.

-Ribadeo: demora N Punta Piñeira/N illote Corva en fondos inferiores a sete brazas.

-Enseada de Santa Marta ou de Cariño: a zona comprendida entre Punta Espasante

e Punta O Seixo.

-Cedeira: a zona comprendida entre Punta Castrelo e Punta de Sarridal.