Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Xoves, 20 de xaneiro de 2000 Páx. 783

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 1999, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se emprazan as partes interesadas no recurso contencioso-administrativo 01/0001641/1999, interposto por José Antonio Ramos Martínez.

Con data do 23 de decembro de 1999, o Comité Galego de Xustiza Deportiva recibe da Sección Primeira da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia providencia pola que se admite o recurso contencioso-administrativo número 01/0001641/1999 interposto por José Antonio Ramos Martínez contra a resolución do Comité Galego de Xustiza Deportiva con data do 23 de xullo de 1999 (recurso número 584) sobre a privación do premio e dos puntos correspondentes á proba do campionato galego de tramo cronometrado enduro que tivo lugar o 7 de xuño de 1998.

En consecuencia, a Secretaría Xeral para o Deporte acordou nesta data e de conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa, a remisión do expediente administrativo á referida sala, o que se lles notifica para xeral coñecemento a tódalas persoas interesadas no procedemento e son emprazadas para que poidan comparecer como parte en autos na Sección Primeira da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por prazo de nove días.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 1999.

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia e Administración

Pública