Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 21 de xaneiro de 2000 Páx. 861

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 1999 pola que se nomea profesora titular de universidade da área de coñecemento de bioloxía celular, do departamento de Bioloxía Celular e Molecular, a María José González Fuentes.

De conformidade coa proposta elevada pola comisión designada para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade do 8 de febreiro de 1999 (BOE do 13 de marzo), para a provisión da praza número 99/002, de profesor titular de universidade da área de coñecemento de bioloxía celular, departamento de Bioloxía Celular e Molecular desta universidade, a favor de María José González Fuentes, e unha vez acreditados pola interesada os requisitos ós que alude o punto 2º do artigo 5 do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro.

Este rectorado, no uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a María José González Fuentes profesora titular de universidade da

área de coñecemento de bioloxía celular, do departamento de Bioloxía Celular e Molecular, desta universidade.

A Coruña, 22 decembro de 1999.

José Luis Meilán Gil

Rector da Universidade da Coruña