Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 21 de xaneiro de 2000 Páx. 862

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 1999 pola que se nomea catedrática de escola universitaria da área de coñecemento de didáctica das ciencias experimentais, do departamento de Pedagoxía e Didáctica das Ciencias Experimentais, a María Cristina Martínez Losada.

De conformidade coa proposta elevada pola comisión designada para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade do 18 de decembro de 1998 (BOE do 30 de xaneiro de 1999), para a provisión da praza número 98/079, de catedrático de escola universitaria da área de coñecemento de didáctica das ciencias experimentais, departamento de Pedagoxía e Didáctica das Ciencias Experimentais desta universidade, a favor de María Cristina Martínez Losada, e unha vez acreditados pola interesada os requisitos ós que alude o punto 2º do artigo 5 do Real decreto 1888/1984, de 26 de setembro,

Este rectorado, no uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a María Cristina Martínez Losada catedrática de escola universitaria da área de coñecemento de didáctica das ciencias experimentais, do departamento de Pedagoxía e Didáctica das Ciencias Experimentais desta universidade.

A Coruña, 22 de decembro de 1999.

José Luis Meilán Gil

Rector da Universidade da Coruña