Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 21 de xaneiro de 2000 Páx. 862

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 1999 pola que se nomea profesor titular de universidade da área de coñecemento de bioloxía vexetal (Lugo), do departamento de Bioloxía Vexetal, a Pablo Ramil Rego (praza 1536/1997).

De conformidade coa proposta elevada pola comisión constituída para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade do 2 de decembro

de 1997 (BOE do 5 de xaneiro de 1998), para a provisión da praza de profesor titular de universidade da área de coñecemento de bioloxía vexetal (Lugo), do departamento de Bioloxía Vexetal da Universidade de Santiago de Compostela, a favor de Pablo Ramil Rego e tendo en conta que o interesado cumpre os requisitos ós que alude o punto 2º do artigo 5 do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro.

Este rectorado, en uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a Pablo Ramil Rego profesor titular de universidade da área de coñecemento de biloxía vexetal (Lugo), do departamento de Bioloxía Vexetal, da Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 23 de decembro de 1999.

F. Darío Villanueva Prieto

Rector da Universidade de Santiago de Compostela