Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 21 de xaneiro de 2000 Páx. 862

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 1999 pola que se nomea profesora titular de universidade da área de coñecemento de química inorgánica (Lugo), do departamento de Química Inorgánica, a Mª Matilde Fondo Busto (praza 1639/1999).

De conformidade coa proposta elevada pola comisión constituída para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade do 22 de febreiro de 1999 (BOE do 19 de marzo), para a provisión da praza de profesora titular de universidade da área de coñecemento de química inorgánica (Lugo), do departamento de Química Inorgánica da Universidade de Santiago de Compostela, a favor de Mª Matilde Fondo Busto e tendo en conta que a interesada cumpre os requisitos ós que alude o punto 2º do artigo 5 do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro.

Este recortado, en uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a Mª Matilde Fondo Busto profesora titular de universidade da área de coñecemento de química inorgánica (Lugo), do departamento de Química Inorgánica, da Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 1999.

F. Darío Villanueva Prieto

Rector da Universidade de Santiago de Compostela