Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 17 Mércores, 26 de xaneiro de 2000 Páx. 1.058

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 1999 pola que se nomea profesora titular de universidade da área de coñecemento de bioquímica e bioloxía molecular, do departamento de Bioloxía Celular e Molecular, a María Isabel González Siso.

Visto o acordo da Comisión de Reclamacións do Claustro Universitario desta universidade, adoptado na súa reunión do 20 de decembro de 1999, polo que se ratifica a proposta formulada pola comisión encargada de xulga-lo concurso convocado por Resolución do 8 de febreiro de 1999 (BOE do 13 de marzo) para a provisión da praza número 99/001 de profesora titular de universidade da área de coñecemento de bioquímica e bioloxía molecular, do departamento de Bioloxía Celular e Molecular desta universidade, a favor de María Isabel González Siso, e unha vez acreditados pola interesada os requisitos a que alude o artigo 5.2º do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro,

Este rectorado, no uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria, e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a María Isabel González Siso profesora titular de universidade, da área de coñecemento de bioquímica e bioloxía molecular, do departamento de Bioloxía Celular e Molecular desta universidade.

A Coruña, 23 de decembro de 1999.

José Luis Meilán Gil

Rector da Universidade da Coruña