Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 17 Mércores, 26 de xaneiro de 2000 Páx. 1.058

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 1999 pola que se nomea profesora titular de universidade da área de coñecemento de filoloxía inglesa, do departamento de Filoloxía Inglesa, a María Frías Rudolphi.

De conformidade coa proposta elevada pola comisión designada para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade do 9 de decembrode 1998 (BOE do 7 de xaneiro de 1999), para a provisión da praza número 98/073 de profesora titular de universidade da área de coñecemento de filoloxía inglesa, departamento de Filoloxía Inglesa desta universidade, a favor de María Frías Rudolphi, e unha vez acreditados pola interesada os requisitos a que alude o artigo 5.2º do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro,

Este rectorado, no uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria, e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a María Frías Rudolphi profesora titular de universidade da área de coñecemento de filoloxía inglesa, do departamento de Filoloxía Inglesa desta universidade.

A Coruña, 27 de decembro de 1999.

José Luis Meilán Gil

Rector da Universidade da Coruña