Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 17 Mércores, 26 de xaneiro de 2000 Páx. 1.058

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 1999 pola que se nomea profesor titular de universidade da área de coñecemento de biloxía animal, do departamento de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal y Ecoloxía, a Luis José Fernández Rodríguez.

De conformidade coa proposta elevada pola comisión designada para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade do 8 de febreiro de 1999 (BOE do 13 de marzo), para a provisión da praza número 99/005 de profesor titular de universidade da área de coñecemento de biloxía animal, departamento de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía desta universidade, a favor de Luis José Fernández Rodríguez, e unha vez acreditados polo interesado os requisitos a que alude o artigo 5.2º do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro,

Este rectorado, no uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria, e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a Luis José Fernández Rodríguez profesor titular de universidade da área de coñecemento de bioloxía animal, do departamento de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía desta universidade.

A Coruña, 28 de decembro de 1999.

José Luis Meilán Gil

Rector da Universidade da Coruña