Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 18 Xoves, 27 de xaneiro de 2000 Páx. 1.138

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 1999, da Delegación Provincial de Pontevedra, pola que se fai pública a adxudicación dos contratos de servicio de cafetería e podoloxía en centros dependentes desta delegación provincial.

En cumprimento do disposto nos artigos 94 da Lei 13/1995, do 18 de maio, de contratos das administracións públicas e artigo 24 do R.D. 390/1996, do 1 de marzo, de desenvolvemento parcial da dita lei, faise pública a adxudicación dos seguintes contratos de servicio de cafetería e podoloxía.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.

b) Dependencia que tramita o expediente: Delegación Provincial de Sanidade e Servicios Sociais.

c) Nº expediente: 1/1999.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: servicio de cafetería e podoloxía.

b) Distribuídos nos seguintes centros:

Servicio de cafetería.

1. Centro Social de Baiona.

2. Centro Social de Bouzas.

3. Casa do Mar de Cambados.

4. Casa do Mar de Vilagarcía.

5. Casa do Mar de Baiona.

Servicio de podoloxía.

6. Residencia Asistida da Terceira Idade de Vigo.

7. Residencia da 3ª Idade do Meixoeiro.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 203, do 20 de outubro.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso.

4. Orzamento base de licitación.

Servicio de cafetería: prezo mínimo de explotación anual 12.000 ptas. (doce mil pesetas).

Servicio de podoloxía: prezo mínimo de explotación anual 6.000 ptas. (seis mil pesetas).

5. Adxudicación.

a) Data: 22 de novembro de 1999.

b) Contratistas:

Servicio de cafetería:

1. Centro Social de Baiona:

Contratista: Rosa Mª Álvarez Fernández.

Importe de adxudicación: 12.000 ptas. (doce mil pesetas) anuais.

2. Centro Social de Bouzas:

Contratista: Ángeles Ordóñez Fernández.

Importe adxudicación: 12.000 ptas. (doce mil pesetas) anuais.

3. Casa do Mar de Cambados:

Contratista: Ana Mª Pintado Costa.

Importe adxudicación: 12.000 ptas. (doce mil pesetas) anuais.

4. Casa do Mar de Vilagarcía:

Contratista: Ramiro García Gómez.

Importe adxudicación: 12.000 ptas. (doce mil pesetas) anuais.

5. Casa do Mar de Baiona:

Contratista: Serafín Vila Bugarín.

Importe adxudicación: 12.000 ptas. (doce mil pesetas) anuais.

Servicio de podoloxía:

6. Residencia Asistida da Terceira Idade de Vigo:

Contratista: José Carlos Pena Alves.

Importe adxudicación: 12.000 ptas. (doce mil pesetas) anuais.

7. Residencia da 3ª Idade do Meixoeiro:

Queda deserto.

c) Nacionalidade: española.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Vigo, 22 de novembro de 1999.

P.D. (Orde 21-4-1998)

Mª Dolores Pan Vázquez

Delegada provincial de Pontevedra