Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 18 Xoves, 27 de xaneiro de 2000 Páx. 1.144

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

ANUNCIO de poxa, con procedemento aberto, para a contratación do Plan 2000 estradas 1998, 1ª fase.

1. Obxecto: a poxa ten por obxecto a contratación do Plan 2000 estradas 1998, 1ª fase, que figuran no anexo, cos orzamentos, garantías e clasificacións que se relacionan.

2. Información: Servicio de Patrimonio e Contratación.

3. Proposicións: poderán presentarse no Servicio de Patrimonio e Contratación en horas de 9 a 13 dentro do prazo dos trece días naturais, contados desde o seguinte ó da publicación deste anuncio.

4. O texto íntegro do presente anuncio figura no BOP.

5. Gastos de anuncios: os gastos deste anuncio serán por conta do adxudicatario.

A Coruña, 20 de xaneiro de 2000.

José Luis Torres Colomer

Presidente da Deputación Provincial da Coruña

Luis Almau Supervía

Secretario da Deputación Provincial da Coruña

ANEXO

Plan 2000 estradas 1998, 1ª fase

Denominación da obra

Lugar de execución

OrzamentoAnualidades da obra que se vai dirixirPrazo de

execución da

obra que se vai

dirixir

ClasificaciónGarantía

provisional

Garantía

definitiva

Ames

Variante da estrada de Bertamiráns-Osebe, por Guimaráns15.942.620 ptas.

95.817,08 euros

Ano 1999:15.942.620 ptas. 95.817,08 euros

Ano 2000: 0,00 euros

Ano 2001: 0,00 euros

Ano 2002: 0,00 euros

Ano 2003: 0,00 euros

6 mesesNon se esixe318.852 ptas.

1.916,34 euros

637.705 ptas.

3.832,68 euros