Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 71 Martes, 11 de abril de 2000 Páx. 5.007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 72/2000, do 16 de marzo, polo que se determinan os nomes oficiais das parroquias pertencentes ós concellos da Baña, Boimorto, Boiro, Curtis, Irixoa, A Laracha, Mesía, Moeche, Negreira, Oza dos Ríos e As Pontes de García Rodríguez (provincia da Coruña).

A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, dispón no seu artigo 10 que os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega. O mesmo artigo establece no seu número 2 que lle corresponde á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia.

Tendo en conta o Decreto 132/1984, do 6 de setembro, polo que se establece o procedemento para a fixación ou recuperación da toponimia, e contando co preceptivo dictame da Comisión de Toponimia, emitido na súa reunión do día 1 de marzo de 2000, por proposta do conselleiro da Presidencia e Administración Pública e logo de deliberación do Consello

da Xunta de Galicia na súa reunión do día dezaseis de marzo de dous mil,

DISPOÑO:

Artigo único.-Quedan aprobados os nomes oficiais das parroquias pertencentes ós concellos que figuran no anexo deste decreto.

Disposición adicional

Do establecido neste decreto daráselles conta ás autoridades estatais correspondentes para os efectos que sexan necesarios no exercicio das súas funcións.

Disposición derradeira

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, dezaseis de marzo de dous mil.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

ANEXO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

PROVINCIA DA CORUÑA

A BAÑA

Baña, A (San Vicenzo)BAÑA (A) (SAN VICENTE)
Barcala (San Xoán)BARCALA (SAN XOAN)
Barro, O (Santa Mariña)BARRO (SANTA MARIÑA)
Cabanas (San Miguel)CABANAS (SAN MIGUEL)
Corneira (San Cristovo)CORNEIRA (SAN CRISTOBO)
Ermida, A (San Salvador)ERMIDA (DIVINO SALVADOR)
Fiopáns (San Pedro)FIOPANS (SAN PEDRO)
Lañas (Santa Baia)LAÑAS (SANTA BAIA)
Marcelle (Santa Cristina)MARCELLE (SANTA CRISTINA)
Ordoeste (Santa María)ORDOESTE (SANTA MARIA)
Riba, A (San Xoán)RIBA (A) (SAN XOAN)
San Cibrán de Barcala (San Cibrán)BARCALA (SAN CIBRAN)
Sanamede do Monte (San Mamede)MONTE (SAN MAMEDE)
Suevos (San Mamede)SUEVOS (SAN MAMEDE)
Troitosende (Santa María)TROITOSENDE (SANTA MARIA)

BOIMORTO

Andavao (San Martiño)ANDABAO (SAN MARTIN)
Ánxeles, Os (Santa María)ANGELES (SANTA MARIA)
Arceo (San Vicenzo)ARCEO (SAN VICENTE)
Boimil (San Miguel)BOIMIL (SAN MIGUEL)
Boimorto (Santiago)BOIMORTO (SANTIAGO)
Brates (San Pedro)BRATES (SAN PEDRO)
Buazo (Santa María)BUAZO (SANTA MARIA)
Cardeiro (San Pedro)CARDEIRO (SAN PEDRO)
Corneda (San Pedro)CORNEDA (SAN PEDRO)
Dormeá (San Cristovo)DORMEA (SAN CRISTOBAL)
Mercurín (San Xoán)MERCURIN (SAN JUAN)
Rodieiros (San Simón)RODIEIROS (SAN SIMON)
Sendelle (Santa María)SENDELLE (SANTA MARIA)

BOIRO

Abanqueiro (San Cristovo)ABANQUEIRO (SAN CRISTOBAL)
Bealo (San Pedro)BEALO (SAN PEDRO)
Boiro (Santa Baia)BOIRO (SANTA EULALIA)
Castro (Santa María)CASTRO (SANTA MARIA)
Cespón (San Vicenzo)CESPON (SAN VICENTE)
Cures (Santo André)CURES (SAN ANDRES)
Lampón (Santiago)LAMPON (SANTIAGO)
Macenda (San Xoán)MACENDA (SAN JUAN)

CURTIS

Curtis (Santaia)CURTIS (SANTA EULALIA)
Fisteus (Santa María)FISTEUS (SANTA MARIA)
Foxado (Santa María)FOJADO (SANTA MARIA)
Santa María de Lurdes (Santa María)LOURDES (SANTA MARIA)

IRIXOA

Ambroa (San Tiso)AMBROA (SAN TIRSO)
Coruxou (San Salvador)CORUJOU (SAN SALVADOR)
Churío (San Martiño)CHURIO (SAN MARTIN)
Irixoa (San Lourenzo)IRIXOA (SAN LORENZO)
Mántaras (Santa María)MANTARAS (SANTA MARIA)
Verís (Santa María)VERINES (SANTA MARIA)
Viña, A (Santaia)VIÑA (SANTA EULALIA)

A LARACHA

Cabovilaño (San Román)CABOVILAÑO (SAN ROMAN)
Caión (Santa María do Socorro)CAION (NTRA. SRA. PERPETUO SOCORRO)
Coiro (San Xián)COIRO (SAN JULIAN)
Erboedo (Santa María)ERBOEDO (SANTA MARIA)
Golmar (San Bieito)GOLMAR (SAN BENITO)
Lemaio (Santa Mariña)LEMAIO (SANTA MARIÑA)

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Lendo (San Xián)LENDO (SAN XULIAN)
Lestón (San Martiño)LESTON (SAN MARTIÑO)
Montemaior (Santa María Madanela)MONTEMAIOR (SANTA MARIA MAGDALENA)
Soandres (San Pedro)SOANDRES (SAN PEDRO)
Soutullo (Santa María)SOUTULLO (SANTA MARIA)
Torás (Santa María)TORAS (SANTA MARIA)
Vilaño (Santiago)VILAÑO (SANTIAGO)

MESÍA

Albixoi (Santa Mariña)ALBIXOI (SANTA MARINA)
Bascoi (Santiago)BASCOY (SANTIAGO)
Boado (Santiago)BOADO (SANTIAGO)
Bruma (San Lourenzo)BRUMA (SAN LORENZO)
Cabrui (San Martiño)CABRUI (SAN MARTIN)
Castro (San Sebastián)CASTRO (SAN SEBASTIAN)
Cumbraos (Santa María)CUMBRAOS (SANTA MARIA)
Lanzá (San Mamede)LANZA (SAN MAMED)
Mesía (San Cristovo)MESIA (SAN CRISTOBAL)
Olas (San Lourenzo)OLAS (SAN LORENZO)
Visantoña (San Martiño)VISANTOÑA (SAN MARTIN)
Xanceda (San Salvador)XANCEDA (SAN SALVADOR)

MOECHE

Abade (Santiago)ABAD (SANTIAGO)
Labacengos (Santa María)LABACENGOS (SANTA MARIA)
San Xoán de Moeche (San Xoán)MOECHE (SAN XOAN)
San Xurxo de Moeche (San Xurxo)MOECHE (SAN JORGE)
Santa Cruz de Moeche (Santa Cruz)MOECHE (SANTA CRUZ)

NEGREIRA

Negreira (San Xián)NEGREIRA
Alvite (San Tomé)ALVITE (SANTO TOME)
Aro (San Vicenzo)ARO (SAN VICENTE)
Arzón (San Cristovo)ARZON (SAN CRISTOBO)
Broño (San Martiño)BROÑO (SAN MARTIÑO)
Bugallido (San Pedro)BUGALLIDO (SAN PEDRO)
Campelo (San Fins)CAMPELO (SAN FELIX)
Campolongo (Santa Cruz)CAMPOLONGO (SANTA CRUZ)
Covas (Santa María)COBAS (SANTA MARIA)
Gonte (San Pedro)GONTE (SAN PEDRO)
Landeira (Santo Estevo)LANDEIRA (SAN ESTEBAN)
Liñaio (San Martiño)LIÑAIO (SAN MARTIÑO)
Logrosa (Santa Baia)LOGROSA (SAN ELEUTERIO)
Lueiro (Santa Baia)LUEIRO (SANTA EULALIA)
Pena, A (San Mamede)PENA (SAN MAMED)
Portor (Santa María)PORTOR (SANTA MARIA)
Xallas (San Pedro)XALLAS (SAN PEDRO)
Zas (San Mamede)ZAS (SAN MAMEDE)

OZA DOS RÍOS

Bandoxa (San Martiño)BANDOJA (SAN MARTIN)
Cis (San Nicolao)CINES (SAN NICOLAS)
Cuíña (Santa María)CUIÑA (SANTA MARIA)
Mondoi (Santa Cruz)MONDOY (SANTA CRUZ)
Oza (San Pedro)OZA (SAN PEDRO)
Parada (Santo Estevo)PARADA (SAN ESTEBAN)
Porzomillos (San Pedro)PORZOMILLOS (SAN PEDRO)
Reboredo (Santiago)REBOREDO (SANTIAGO)
Regueira, A (Santa María)REGUEIRA (SANTA MARIA)
Rodeiro (Santa María)RODEIRO (SANTA MARIA)
Salto (San Tomé)SALTO (SANTO TOMAS)
Vivente (Santo Estevo)VIVENTE (SAN ESTEBAN)

AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

Aparral, O (Santa María)APARRAL (SAN JUAN)
Bermui (Santiago)BERMUI (SANTIAGO)
Deveso, O (Santa María)DEVESO (SANTA MARIA)
Espiñaredo (Santa María)ESPIÑAREDO (SANTA MARIA)
Faeira, A (San Pedro)FAEIRA (SAN PEDRO)
Freixo, O (San Xoán)FREIXO (SAN JUAN)
Goente (San Martiño)GOENTE (SAN MARTIN)
Pontes de García Rodríguez, As (Santa María)PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS) (SANTA MARIA)
Ribadeume (Santa María)RIBADEUME (SANTA MARIA)
San Pedro de Eume (San Pedro)EUME (SAN PEDRO)
Seoane (San Xoán)SEOANE (SAN JUAN)
Somede (San Mamede)SAN MAMEDE
Vilavella (Santa María)VILAVELLA (SANTA MARIA)