Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Mércores, 12 de abril de 2000 Páx. 5.089

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORECCIÓN de erros.-Resolución do 14 de febreiro de 2000 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 11 de febreiro de 2000, polo que se modifica a relación de postos de traballo da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.

Advertidos erros na citada resolución publicada no Diario Oficial de Galicia nº 40, do 28 de febreiro de 2000, cómpre face-las oportunas correccións:

Na páxina 2.574, no posto co código «SA.C99.30.101.36001.017. POSTO BASE GRUPO D», na columna «OBSERVACIÓNS», onde di: «7», debe dicir: «1 a».

Na páxina 2.576:

-No posto co código «SA.C99.40.302.36560.030. POSTO BASE GRUPO D», na columna «OBSERVACIÓNS», non debe figurar: «1 a».

-No posto co código «SA.C99.10.000.15001.045. CONDUCTOR 1ª», na columna «COMPL. CONVENIO», onde di: «774.540», debe dicir: «790.032».

Na páxina 2.581, nos postos cos códigos «SA.C99.40.303.15001.031», «SA.C99.40.303.15001.032», «SA.C99.40.303.15001.033», «SA.C99.40.303.15001.034», «SA.C99.40.303.15001.035», «SA.C99.40.303.15001.037», «SA.C99.40.303.15001.038», «SA.C99.40.303.15001.039», «SA.C99.40.303.15001.040», «SA.C99.40.303.15001.041», «SA.C99.40.303.15001.042», e «SA.C99.40.303.15001.043»,

na columna «DENOMINACIÓN», onde di: «AUXILIAR DE CLÍNICA», debe dicir: «AUXILIAR DE ENFERMERÍA».

Na páxina 2.591:

-No posto co código «SA.C99.40.301.15770.067. ORDENANZA», na columna «OBSERVACIÓNS», debe figurar: «1 b».

-No posto co código «SA.C99.10.000.27001.030. CONDUCTOR 1ª», na columna «COMPL. CONVENIO», onde di: «774.540», debe dicir: «790.032».

Na páxina 2.594, no posto co código «SA.C99.40.303.27001.146. ORDENANZA», na columna «COMPL. CONVENIO», onde di: «144.000», debe dicir: «146.880».

Na páxina 2.610, no posto co código «SA.C99.40.302.36560.004», na columna «OBSERVACIÓNS», onde di: «18», debe dicir: «23».

Na páxina 2.617, no parágrafo «OBSERVACIÓNS»:

-No punto 2 a, onde di: «1.500.000», debe dicir: «1.530.000».

-No punto 2 b, onde di: «1.500.000», debe dicir: «1.530.000».

-No punto 3 a, onde di: «900.000», debe dicir: «918.000».

-No punto 3 b, onde di: «900.000», debe dicir: «918.000».

-No punto 4 a, onde di: «54.000», debe dicir: «550.800».

-No punto 6, onde di: «1.200.000», debe dicir: «1.224.000».

-No punto 11, onde di: «21 XORNADAS SEMANAIS», debe dicir: «21 HORAS SEMANAIS».

-Deben engadirse dous novos puntos:

«21. 12 HORAS SEMANAIS»

«23. 24 HORAS SEMANAIS».