Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 74 Venres, 14 de abril de 2000 Páx. 6.254

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 341/1999, do 3 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ó título de técnico superior en integración social.

Advertido erro, no devandito decreto, publicado no DOG nº 2, do martes, 4 de xaneiro, cómpre efectua-la oportuna corrección:

-Na páxina 62, na primeira columna, punto 3.4. Módulo profesional de formación en centros de traballo, primeira liña, onde di: «Duración: 470 horas», debe dicir: «Duración 740 horas».