Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 74 Venres, 14 de abril de 2000 Páx. 6.254

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 8 de marzo de 2000 de desenvolvemento do Decreto 371/1998, do 10 de decembro, polo que se regula o Rexistro de Entidades Locais de Galicia.

Advertido erro, na devandita orde, publicada no DOG nº 58, do xoves, 23 de marzo de 2000, cómpre efectua-la oportuna corrección:

-Na páxina 3.965, onde di: «Capítulo II. Das modificacións das inscricións rexistrais e das anotacións», debe dicir: «Capítulo III. Das modificacións das inscricións rexistrais e das anotacións».