Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 78 Luns, 24 de abril de 2000 Páx. 6.588

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2000 pola que se nomea catedrático de universidade da área de coñecemento de fisioloxía, do departamento de Fisioloxía, a Antonio Canedo Lamas (praza 1686/1999).

De conformidade coa proposta elevada pola comisión constituída para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade do 21 de xuño de 1999 (BOE do 7 de xullo), para a provisión da praza de catedrático de universidade da área de coñecemento de fisioloxía, do departamento de Fisioloxía, da Universidade de Santiago de Compostela, a favor de Antonio Canedo Lamas e tendo en conta que o interesado cumpre os requisitos ós que alude o número 2º do artigo 5 do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro;

Este rectorado, en uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a Antonio Canedo Lamas catedrático de universidade da área de coñecemento de fisoloxía, do departamento de Fisioloxía, da Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2000.

F. Darío Villanueva Prieto

Rector da Universidade de Santiago de Compostela