Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 78 Luns, 24 de abril de 2000 Páx. 6.588

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2000 pola que se nomea catedrático de universidade da área de coñecemento de música, do departamento de Historia da Arte, a Carlos Villanueva Abelairas (praza 1644/1999).

De conformidade coa proposta elevada pola comisión constituída para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade do 4 de maio de 1999 (BOE do 29 de maio), para a provisión da praza de catedrático de universidade da área de coñecemento de música, do departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela, a favor de Carlos Villanueva Abelairas e tendo en conta que o interesado cumpre os requisitos ós que alude o número 2º do artigo 5 do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro;

Este rectorado, en uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a Carlos Villanueva Abelairas catedrático de universidade da área de

coñecemento de música, do departamento de Historia da Arte, da Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2000.

F. Darío Villanueva Prieto

Rector da Universidade de Santiago de Compostela