Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 95 Xoves, 18 de maio de 2000 Páx. 7.822

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2000 pola que se nomea catedrático de universidade da área de coñecemento de microbioloxía, do departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía, a Juan Luis Barja Pérez (praza 1698/1999).

De conformidade coa proposta elevada pola comisión constituída para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade do 21 de xuño de 1999 (BOE do 7 de xullo), para a provisión da praza de catedrático de universidade da área de coñecemento de microbioloxía, do departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía, da Universidade de Santiago de Compostela, a favor de Juan Luis Barja Pérez e tendo en conta que o interesado cumpre os requisitos ós que alude o punto 2º do artigo 5 do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro;

Este rectorado, en uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria, e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a Juan Luis Barja Pérez catedrático de universidade da área de coñecemento de microbioloxía, do departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía, da Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2000.

F. Darío Villanueva Prieto

Rector da Universidade de Santiago de Compostela