Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 95 Xoves, 18 de maio de 2000 Páx. 7.822

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2000 pola que se nomea profesora titular de universidade da área de coñecemento de economía aplicada, do departamento de Métodos Cuantitativos para a Economía e a Empresa, a María Emilia Vázquez Rozas (praza 1663/1999).

De conformidade coa proposta elevada pola comisión constituída para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade do 4 de maio de 1999 (BOE do 29 de maio), para a provisión da praza de profesor titular de universidade da área de coñecemento de economía aplicada, do departamento de Métodos Cuantitativos para a Economía e a Empresa, da Universidade de Santiago de Compostela, a favor de María Emilia Vázquez Rozas e tendo en conta que a interesada cumpre os requisitos ós que alude o punto 2º do artigo 5 do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro;

Este rectorado, en uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria, e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a María Emilia Vázquez Rozas profesora titular de universidade da área de coñecemento de economía aplicada, do depar

tamento de Métodos Cuantitativos para a Economía e a Empresa, da Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2000.

F. Darío Villanueva Prieto

Rector da Universidade de Santiago de Compostela