Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 125 Mércores, 28 de xuño de 2000 Páx. 10.051

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 155/2000, do 7 de xuño, polo que se determinan os nomes oficiais das parroquias pertencentes ós concellos de Boqueixón, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Cambre, Cesuras, Corcubión, Neda, Oleiros, Paderne, Padrón, Porto do Son, Rianxo, San Sadurniño, Santiso e Toques (provincia da Coruña).

A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, dispón no seu artigo 10 que os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega. O mesmo artigo establece no seu número 2 que lle corresponde á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia.

Tendo en conta o Decreto 132/1984, do 6 de setembro, polo que se establece o procedemento para a fixación ou recuperación da toponimia, e contando co preceptivo dictame da Comisión de Toponimia, emitido na súa reunión do día 26 de maio de 2000, por proposta do conselleiro da Presidencia e Administración Pública e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día sete de xuño de dous mil,

DISPOÑO:

Artigo único.-Quedan aprobados os nomes oficiais das parroquias pertencentes ós concellos que figuran no anexo deste decreto.

Disposición adicional

Do establecido neste decreto daráselles conta ás autoridades estatais correspondentes para os efectos que sexan necesarios no exercicio das súas funcións.

Disposición derradeira

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, sete de xuño de dous mil.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

ANEXO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Provincia da Coruña

BOQUEIXÓN
Boqueixón (San Vicente)BOQUEIXON (SAN VICENTE)
Codeso (Santaia)CODESO (SANTA BAIA)
Donas (San Pedro)DONAS (SAN PEDRO)

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Gastrar (Santa Mariña)GASTRAR (SANTA MARINA)
Granxa, A (San Lourenzo)GRANXA (SAN LOURENZO)
Lamas (Santa María)LAMAS (SANTA MARIA)
Ledesma (San Salvador)LEDESMA (SAN SALVADOR)
Lestedo (Santa María)LESTEDO (SANTA MARIA)
Loureda (San Pedro)LOUREDA (SAN PEDRO)
Oural (Santa María)OURAL (SANTA MARIA)
Pousada (San Lourenzo)POUSADA (SAN LORENZO)
Sergude (San Breixo)SERGUDE (SAN BREIXO)
Sucira (Santa Mariña)SUB-CIRA (SANTA MARIÑA)
Vigo (Santa Baia)VIGO (SANTA BAIA)

CABANA DE BERGANTIÑOS
Anos (Santo Estevo)ANOS (SAN ESTEBAN)
Borneiro (San Xoán)BORNEIRO (SAN JUAN)
Canduas (San Martiño)CANDUAS (SAN MARTIN)
Cesullas (Santo Estevo)CESULLAS (SAN ESTEBAN)
Corcoesto (San Pedro)CORCOESTO (SAN PEDRO)
Cundíns (San Paio)CUNDINS (SAN PAIO)
Esto, O (San Xoán Bautista)ESTO (SAN JUAN BAUTISTA)
Nantón (San Pedro)NANTON (SAN PEDRO)
Riobó (San Martiño)RIOBO (SAN MARTIÑO)
Silvarredonda, A (San Pedro)SILVARREDONDA (SAN PEDRO)

CAMARIÑAS
Camariñas (San Xurxo)CAMARIÑAS (SAN JORGE)
Camelle (Espírito Santo, O)CAMELLE (SAN PEDRO)
Ponte do Porto, A (San Pedro)PONTE DO PORTO (SAN PEDRO)
Xaviña (Santa María)XAVIÑA (SANTA MARIA)

CAMBRE
Anceis (San Xoán)ANCEIS (SAN JUAN)
Andeiro (San Martiño)ANDEIRO (SAN MARTIN)
Brexo (San Paio )BREXO (SAN PAIO)
Bribes (San Cibrán) BRIBES (SAN CIPRIANO)
Cambre (Santa María) CAMBRE (SANTA MARIA)
Cecebre (San Salvador) CECEBRE (SAN SALVADOR)
Cela (San Xulián) CELA (SAN XULIAN)
Meixigo (San Lourenzo) MEIXIGO (SAN LOURENZO)
Pravio (San Xoán) PRAVIO (SAN XOAN)
Sigrás (Santiago) SIGRAS (SAN IAGO)
Temple, O (Santa María)TEMPLE (EL) (SANTA MARIA)
Vigo (Santa María) VIGO (SANTA MARIA)

CESURAS
Borrifáns (San Pedro)BORRIFANS (SAN PEDRO)
Bragade (San Mamede)BRAGAD (SAN MAMEDE)
Carres (San Vicenzo)CARRES (SAN VICENTE)
Cutián (Santa María)CUTIAN (SANTA MARIA)
Dordaño (Santa María)DORDAÑO (SANTA MARIA)
Figueredo (Santa María)FIGUEREDO (SANTA MARIA)
Filgueira de Barranca (San Pedro)BARRANCA (FILGUEIRA DE) (SAN PEDRO)
Filgueira de Traba (San Miguel)TRABA (FILGUEIRA DE) (SAN MIGUEL)
Loureda (Santo Estevo)LOUREDA (SAN ESTEBAN)
Mandaio (San Xiao)MANDAYO (SAN XULIAN)
Paderne (Santiago)PADERNE (SANTIAGO)
Probaos (Santaia)PROBAOS (SANTA EULALIA)
Trasanquelos (San Salvador)TRASANQUELOS (SAN SALVADOR)

CORCUBIÓN
Corcubión (San Marcos)CORCUBION (SAN MARCOS)
Redonda (San Pedro)REDONDA (SAN PEDRO)

NEDA
Anca (San Pedro)ANCA (SAN PEDRO)
Neda (San Nicolás)NEDA (SAN NICOLAS)
Santa María de Neda (Santa María)NEDA (SANTA MARIA)
Viladonelle (Santo André)VILADONELLE (SAN ANDRES)

OLEIROS
Dexo (Santa María)DEXO (SANTA MARIA)
Dorneda (San Martiño)DORNEDA (SAN MARTIN)
Iñás (San Xorxe)IÑAS (SAN XURXO)
Liáns (Santaia)LIANS (SANTA EULALIA)
Maianca (San Cosme)MAIANCA (SAN COSME)
Oleiros (Santa María)OLEIROS (SANTA MARIA)
Perillo (Santa Locaia)PERILLO (SANTA LEOCADIA)
San Pedro de Nós (San Pedro)NOS (SAN PEDRO)
Serantes (San Xián)SERANTES (SAN JULIAN)

PADERNE
Adragonte (Santiago)ADRAGONTE (SANTIAGO)
Obre (Santo André)OBRE (SAN ANDRES)
Paderne (San Xoán)PADERNE (SAN JUAN)

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Quintas (Santo Estevo)QUINTAS (SAN ESTEBAN)
San Pantaleón das Viñas (San Pantaleón)VIÑAS (SAN PANTALEON)
San Xulián de Vigo (San Xulián)VIGO (SAN JULIAN)
Souto (Santa María)SOUTO (SANTA MARIA)
Vilamourel (San Xoán)VILAMOUREL (SAN JUAN)
Vilouzás (San Salvador)VELOUZAS (SAN SALVADOR)

PADRÓN
Carcacía (San Pedro)CARCACIA (SAN PEDRO)
Cruces (Santa María)CRUCES (SANTA MARIA)
Herbón (Santa María)HERBON (SANTA MARIA)
Iria Flavia (Santa María)IRIA (SANTA MARIA)
Padrón (Santiago)PADRON (SANTIAGO APOSTOL)

PORTO DO SON
Baroña (San Pedro)BAROÑA (SAN PEDRO)
Caamaño (Santa María)CAAMAÑO (SANTA MARIA)
Goiáns (San Sadurniño)GOYANES (SAN SATURNINO)
Miñortos (San Martiño)MIÑORTOS (SAN MARTIN)
Nebra (Santa María)NEBRA (SANTA MARIA)
Noal (San Vicente)NOAL (SAN VICENTE)
Queiruga (Santo Estevo)QUEIRUGA (SAN ESTEBAN)
Ribasieira (San Fins)RIBASIEIRA (SAN FELIX)
San Pedro de Muro (San Pedro)MURO (SAN PEDRO)
Xuño (Santa Mariña)XUÑO (SANTA MARINA)

RIANXO
Araño, O (Santa Baia)ARAÑO (SANTA BAIA)
Asados (Santa María)ASADOS (SANTA MARIA)
Isorna (Santa María)ISORNA (SANTA MARIA)
Leiro (Santa María)LEIRO (SANTA MARIA)
Rianxo (Santa Comba)RIANXO (SANTA COLUMBA)
Taragoña (San Salvador)TARAGOÑA (SAN SALVADOR)

SAN SADURNIÑO
Bardaos (Santa María)BARDAOS (SANTA MARIA)
Ferreira (San Paio)FERREIRA (SAN PELAYO)
Igrexafeita (Santa María)IGLESIAFEITA (SANTA MARIA)
Lamas (San Xiao)LAMAS (SAN JULIAN)
Naraío (Santa María)NARAHIO (SANTA MARIA)
San Sadurniño (Santa María)SAN SATURNINO (SANTA MARIA)
Santa Mariña do Monte (Santa Mariña)MONTE (SANTA MARINA)

SANTISO
Barazón (Santa María)BARAZON (SANTA MARIA)
Beigondo (San Cosme)BEIGONDO (SAN COSME)
Belmil (San Pedro)BELMIL (SAN PEDRO)
Liñares (Santiago)LIÑARES (SANTIAGO)
Mourazos (San Xurxo)MOURAZOS (SAN JORGE)
Niñodaguia (San Paio)NIÑODAGUIA (SAN PAIO)
Novela (Santa María)NOVELA (SANTA MARIA)
Pezobre (San Cristovo)PEZOBRE (SAN CRISTOBO)
Pezobrés (Santo Estevo)PEZOBRES (SAN ESTEBO)
Ponte Arcediago, A (San Xoán)ARCEDIAGO (SAN JUAN)
Ribadulla (San Vicenzo)RIBADULLA (SAN VICENTE)
San Román (San Pedro)SAN ROMAN (SAN PEDRO)
Santaia de Rairiz (Santaia)RAIRIZ (SANTA EULALIA)
Santiso (Santa María)SANTISO (SANTA MARIA)
Serantes (Santaia)SERANTES (SANTA EULALIA)
Vimianzo (Santa María)VIMIANZO (SANTA MARIA)
Visantoña (San Xoán)VISANTOÑA (SAN JUAN)

TOQUES
Capela, A (Santa María)CAPELA (SANTA MARIA)
Mangoeiro (San Tomé)MANGÜEIRO (SANTO TOME)
Ordes (Santa María)ORDES (SANTA MARIA)
Paradela (San Paio)PARADELA (SAN PAIO)
San Martiño de Oleiros (San Martiño)OLEIROS (SAN MARTIN)
San Xiao do Monte (San Xiao)MONTE (SAN JULIAN)
Santa Eufemia do Monte (Santa Eufemia)MONTE (SANTA EUFEMIA)
Santa Mariña de Brañas (Santa Mariña)BRAÑAS (SANTA MARIÑA)
Vilamor (Santo Estevo)VILLAMOR (SAN ESTEBAN)
Vilouriz (Santiago)VILOURIZ (SANTIAGO)