Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Venres, 24 de novembro de 2000 Páx. 15.736

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2000, da Delegación Provincial de Pontevedra, pola que se notifica a incoación dos expedientes sancionadores EN 62/2000 e nove máis.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que no anexo se mencionan, a incoación dos expedientes sancionadores, por infracción á Lei 4/1989, do 27 de marzo, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres.

Que así mesmo, designo instructora do expediente a Pilar Pita Ponte e secretaria a Mª Asunción Buceta Canay.

O que se notifica, para os efectos previstos no artigo 29 da devandita Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, podendo recusalos en calquera momento do expediente por algunha das causas previstas no artigo 28 da mentada lei.

Para os efectos previstos na Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, os denunciados disporán dun prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación desta notificación, para formula-las alegacións, achegar documentos ou achega-las probas que conveñan ó seu dereito, advertíndolle que de non efectuar alegación ningunha no prazo fixado, este acordo de incoación poderá ser considerado proposta de resolución, de dárense os supostos previstos no artigo 13 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto (BOE do 9 de agosto).

Pontevedra, 17 de outubro de 2000.

José Luis Díez Yáñez

Delegado provincial de Pontevedra

ANEXO

Expediente: EN.62/2000.

Denunciado: Juan Carlos Fidalgo Nuevo, enderezo r/ Titán nº 5, 3º B, Valladolid.

DNI: 09.321.128

Feitos denunciados: estacionar un vehículo nun espacio natural protexido. Os axentes denunciantes observaron estacionado o vehículo-turismo marca Renault modelo Laguna, con matrícula VA-8381-AH, existindo un cartel que informaba da prohibición de circular fóra das pistas do dito espacio natural protexido. Feitos denunciados ás 16.30 horas do día 1 de agosto de 2000, en Melide, O Hío-Cabo Home, no termo municipal de Cangas.

Data do acordo da incoación: 8-9-2000.

Precepto infrinxido: 38.2º da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres, en relación coa Orde do 28 de outubro de 1999, pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000 como espacios naturais en réxime de protección xeral.

Precepto sancionador: 38 da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestre.

Sanción: 10.000 pesetas.

Expediente: EN.67/2000.

Denunciado: María Paz Lara Fernández, enderezo r/ Abajo nº 55, Puertollano, Ciudad Real.

DNI: 54.344.267.

Feitos denunciados: circular cun vehículo por un espacio natural protexido. Os axentes denunciantes observaron estacionado o vehículo-turismo marca Citröen modelo ZX con matrícula CR-5275-T existindo un cartel que indicaba a prohibición de circular fóra das pistas do dito espacio natural. Feitos denunciantes ás 17.30 horas do día 1 de agosto de 2000, en Viñó, Barra-O Hío, no termo municipal de Cangas.

Data do acordo da incoación: 8-9-2000.

Precepto infrinxido: 38.2º da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres, en relación coa Orde do 28 de outubro de 1999, pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000 como espacios naturais en réxime de protección xeral.

Precepto sancionador: 38 da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestre

Sanción: 10.000 pesetas.

Expediente: EN.69/2000.

Denunciado: Eduardo José Pasaro Méndez, enderezo r/ Alfonso Molina nº 4, 5º D, A Coruña.

DNI: 33.811.239.

Feitos denunciados: circular cun vehículo por dunas e praia. Os axentes denunciantes observaron estacionado nas dunas o vehículo-turismo marca Volvo, modelo 8545553121, matrícula C-6566-BC, existindo un cartel que informaba da prohibición da entrada ó lugar. Feitos denunciados ás 15.17 horas do día 6 de agosto de 2000, nas dunas da praia de Melide, no Hío-Cabo Home, concello de Cangas.

Data do acordo da incoación: 4-9-2000.

Precepto infrinxido: 38.2º da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres, en relación coa Orde do 28 de outubro de 1999, pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000 como espacios naturais en réxime de protección xeral.

Precepto sancionador: 38 da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestre.

Sanción: 10.000 pesetas.

Expediente: EN.108/2000.

Denunciado: José Luis Pérez Rama, enderezo Ramón de la Sagra, 1, A Coruña.

DNI: 32.365.371.

Feitos denunciados: circular cun vehículo por dunas e praia. Os axentes denunciantes observaron estacionado nas dunas o vehículo-turismo marca Ford modelo Mondeo, matrícula C-9794-BD existindo un cartel que informaba da súa prohibición á entrada do lugar. Feitos denunciados ás 15.17 horas do día 6 de agosto de 2000, nas dunas da praia de Melide, no Hío-Cabo Home, concello de Cangas.

Data do acordo da incoación: 11-9-2000.

Precepto infrinxido: 38.2º da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres, en relación coa Orde do 28 de outubro de 1999, pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000 como espacios naturais en réxime de protección xeral.

Precepto sancionador: 38 da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestre.

Sanción: 10.000 pesetas.

Expediente: EN.113/2000.

Denunciado: Juan Manuel Pujales González, enderezo Los Balbos nº 1, 5º A, Cádiz.

DNI: 36.136.541.

Feitos denunciados: circular cun vehículo por dunas e praia. Os axentes denunciantes observaron estacionado nas dunas o vehículo-motocicleta marca Vespa, modelo Iris-2000 con matrícula PO-3554-AB, existindo un cartel que informaba da prohibición de circular polas mencionadas dunas á entrada do lugar e en distintas partes do municipio. Feitos denunciados ás 15.17 horas do día 6 de agosto de 2000, nas dunas da praia de Barra, O Hío-Viñó, no termo municipal de Cangas.

Data do acordo da incoación: 8-9-2000.

Precepto infrinxido: 38.2º da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres, en relación coa Orde do 28 de outubro de 1999, pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000 como espacios naturais en réxime de protección xeral.

Precepto sancionador: 38 da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestre.

Sanción: 10.000 pesetas.

Expediente: EN.119/2000.

Denunciado: Fernando Argones Márquez, enderezo Avda. Balaídos, 73, 8º C, Vigo.

DNI: 36.106.589.

Feitos denunciados: circular cun vehículo por dunas e praia. Os axentes denunciantes observaron estacionado nas dunas o vehículo-motocicleta marca Honda modelo CB Twofifty e matrícula PO-1156-BL, existindo un cartel que informaba da prohibición da entrada ó lugar por tratarse dun espacio natural protexido. Feitos denunciados ás 16.15 horas do día 9 de agosto de 2000, nas dunas da praia de Barra, O Hío-Viñó, concello de Cangas.

Data do acordo da incoación: 11-9-2000.

Precepto infrinxido: 38.2º da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres, en relación coa Orde do 28 de outubro de 1999, pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000 como espacios naturais en réxime de protección xeral.

Precepto sancionador: 38 da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestre.

Sanción: 10.000 pesetas.

Expediente: EN.125/2000.

Denunciado: Francisco Anguiano Cubelas, enderezo Pi y Margall 48, 2º D, Vigo.

DNI: 36.019.215.

Feitos denunciados: circular cun vehículo por dunas e praia. Os axentes denunciantes observaron estacionado nas dunas o vehículo-motocicleta marca Honda modelo CN 250 e matrícula PO-4359-BB, existindo un cartel que informaba da prohibición da entrada ó lugar. Feitos denunciados ás 16.45 horas do día 7 de agosto de 2000, nas dunas da praia de Barra, O Hío-Viñó, concello de Cangas.

Data do acordo da incoación: 13-9-2000.

Precepto infrinxido: 38.2º da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres, en relación coa Orde do 28 de outubro de 1999, pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000 como espacios naturais en réxime de protección xeral.

Precepto sancionador: 38 da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestre.

Sanción: 10.000 pesetas.

Expediente: EN.128/2000.

Denunciado: Ricardo Álvarez García, enderezo Gran Vía 41, 4º, Vigo.

DNI: 36.035.571.

Feitos denunciados: circular cun vehículo por dunas e praia. Os axentes denunciantes observaron estacionado nas dunas o vehículo-motocicleta marca Honda modelo Visión MRT-IN con matrícula PO-8164-AT, existindo un cartel que informaba da prohibición da entrada ó lugar polas dunas da praia por tratarse dun espacio natural protexido. Feitos denunciados ás 16.15 horas do día 9 de agosto de 2000, nas dunas da praia de Barra, O Hío-Viñó, concello de Cangas.

Data do acordo da incoación: 13-9-2000.

Precepto infrinxido: 38.2º da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres, en relación coa Orde do 28 de outubro de 1999, pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000 como espacios naturais en réxime de protección xeral.

Precepto sancionador: 38 da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestre.

Sanción: 10.000 pesetas.

Expediente: EN.130/2000.

Denunciado: Inñigo Zugadi Zuloeta, enderezo avda. del Ángel nº 16, bajo, Getxo, Vizcaya.

DNI: 16.040.635.

Feitos denunciados: circular cun vehículo por dunas e praia. Os axentes denunciantes observaron estacionado nas dunas o vehículo-turismo modelo Transporter con matrícula BI-0023-BV, existindo un cartel que informaba da dita prohibición á entrada do lugar. Feitos denunciados ás 19.30 horas do día 11 de agosto de 2000, nas dunas de Melide, O Hío-Donón, no termo municipal de Cangas.

Data do acordo da incoación: 8-9-2000.

Precepto infrinxido: 38.2º da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres, en relación coa Orde do 28 de outubro de 1999, pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000 como espacios naturais en réxime de protección xeral.

Precepto sancionador: 38 da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestre.

Sanción: 10.000 pesetas.

Expediente: EN.133/2000.

Denunciado: Manuel Ángel Fernández Albores, enderezo Brosoli 2, 3ª, 2º, Barcelona.

DNI: 76.988.547.

Feitos denunciados: circular cun vehículo por dunas e praia. Os axentes denunciantes observaron estacionado nas dunas no vehículo-motocicleta marca Yamaha modelo XV250 con matrícula PO-7069-VW, existindo un cartel que informaba da súa prohibición á entrada do lugar por tratarse dun espacio natural protexida. Feitos denunciados ás 16.15 horas do día 9 de agosto de 2000, nas dunas da praia de Barra, O Hío-Viñó, no termo municipal de Cangas.

Data do acordo da incoación: 8-9-2000.

Precepto infrinxido: 38.2º da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres, en relación coa Orde do 28 de outubro de 1999, pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000 como espacios naturais en réxime de protección xeral.

Precepto sancionador: 38 da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestre.

Sanción: 10.000 pesetas.