Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Venres, 24 de novembro de 2000 Páx. 15.739

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2000, da Delegación Provincial de Pontevedra, pola que se notifica a proposta de resolución do expediente sancionador EN 20/2000.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselle, á persoa que no anexo se menciona, a proposta de resolución dictada pola instructora nos expedientes que por infracción á Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres estanse a tramitar nesta delegación.

Para os efectos previstos no artigo 19 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, os denunciados no prazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación desta notificación, poderán examina-lo expediente, no Servicio de Medio Ambiente Natural, sito na r/ Benito Corbal, 47-5º planta, e presenta-las alegacións que considere convenientes.

Pontevedra, 23 de outubro de 2000.

José Luís Díez Yáñez

Delegado provincial de Pontevedra

ANEXO

Expediente: EN 20/2000.

Denunciado: Andrés Carlos Reboreda Rivera, enderezo Canceleiro, nº 11.

Feitos denunciados: circular cun vehículo por zona prohibida alterando as condicións dun espacio natural protexido. Feitos denunciados ás 15.45 horas do día 14 de maio de 2000, en Barra-O Hío, concello de Cangas.

Data do acordo da incoación: 25-5-2000.

Alegacións á incoación: non presenta escrito na súa descarga.

Data da proposta de resolución: 15-9-2000.

Precepto infrinxido: 38.2º, da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres en relación coa Orde do 28 de outubro de 1999, pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Euro

pea Natura 2000 como espacios naturais en réxime de protección xeral.

Precepto sancionador: 38.2º, da Lei 4/1989, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres.

Sanción: 50.000 pesetas.