Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Venres, 24 de novembro de 2000 Páx. 15.744

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE CAMARIÑAS

ANUNCIO.

O Concello Pleno, en sesión extraordinaria celebrada o 16 de outubro de 2000, aprobou definitivamente o terceiro reformado do estudio de detalle das aliñeación na rúa Gándara, promovido por Carlos Parga Dios e redactado polo arquitecto Vicente Rivas Negreira. Contra a dita resolución, definitiva en vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestivo, recurso de reposición perante o órgano que a dictou no prazo dun mes contado desde o día seguinte ó da última publicación deste anuncio, ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo perante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, durante o prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da última publicación. Non obstante, poderase interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

Camariñas, 20 de outubro de 2000.

O alcalde accidental

Rubricado