Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 235 Luns, 04 de decembro de 2000 Páx. 16.053

II. AUTORIDADES E PERSOAL

NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO

DECRETO 284/2000, do 1 de decembro, polo que se nomea a Carlos Casares Mouriño presidente do Consello da Cultura Galega.

De conformidade co disposto nos artigos 3.1º a) da Lei 8/1983, do 8 de xullo, do Consello da Cultura Galega, e 6.1º do seu regulamento, aprobado polo Decreto 237/2000, do 29 de setembro, por proposta do conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo, logo da elección efectuada polo Consello da Cultura Galega no pleno extraordinario celebrado o día 24 de outubro de 2000 e trala reunión do Consello da Xunta de Galicia do un de decembro de dous mil,

DISPOÑO:

Nomear a Carlos Casares Mouriño presidente do Consello da Cultura Galega.

Santiago de Compostela, un de decembro de dous mil.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Jesús Pérez Varela

Conselleiro de Cultura, Comunicación Social

e Turismo