Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Luns, 19 de febreiro de 2001 Páx. 2.184

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANDERÍA E POLÍTICA AGROALIMENTARIA

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2001, da Delegación Provincial de Pontevedra, pola que se notifica a incoación do expediente sancionador AG-SA-96/2000-PO.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselle á persoa que no anexo se menciona a incoación do expediente sancionador por infracción ó Regulamento de epizootias, Decreto do 4-2-1955.

Que así mesmo, designo instructor do expediente a José Antonio de Soto Rodríguez e secretaria a María Magdalena Santiago Pereira.

O que se notifica, para os efectos previstos no artigo 58 da devandita Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, poderán ser recusadas en calquera momento do expediente por algunha das causas previstas no artigo 28 da citada lei.

Pontevedra, 18 de xaneiro de 2001.

José Manuel Gabeiras Vérez

Delegado provincial de Pontevedra

ANEXO

Expediente: AG-SA-96/2000-PO.

Denunciado: José Cruz Casas.

Último enderezo coñecido: Mugares-Toén-Ourense.

Feito denunciado: carecer de libro-rexistro de movementos e compravenda de gando e de carné de tratante.

Data do acordo de incoación: 26-10-2000.

Preceptos infrinxidos: incumprimento do artigo 10 da Orde do 23 de agosto de 1955.

Precepto sancionador: artigo 224 do Regulamento de epizootias, segundo a actualización das sancións realizada polo Real decreto 1665/1976, do 7 de maio.

Sanción: 35.000 pesetas.