Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Luns, 19 de febreiro de 2001 Páx. 2.185

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

CÉDULA do 8 de xaneiro de 2001, da Delegación Territorial de Vigo, pola que se fai pública unha relación de notificacións de aperturas e pregos de cargos de expedientes sancionadores (PESAN1 00/000987-5 e seis máis).

De conformidade co disposto no artígo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan, a apertura e pregos de cargos dos expedientes instruídos por infracción da Lei 6/1991, do 15 de maio, de infraccións en materia de protección de recursos marítimo-pesqueiros (DOG nº 99, do 27 de maio).

Os interesados dispoñen dun prazo de dez días a partir do día seguinte ó da publicación deste edicto, para presentaren ante a delegación territorial as alegacións que estime pertinentes.

Os expedientes relacionados de seguido atópanse á disposición dos interesados na citada Delegación Territorial de Vigo, r/ Palma, 4.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000987-5.

Denunciado: José Luis Martínez Aros.

DNI: 36.085.713-R.

Enderezo: estra. provincial nº 58-1º B Vigo.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000988-5.

Denunciado: José Ramón Rodríguez Rodríguez.

DNI: 36.058.445.

Enderezo: Venezuela, 40 Vigo.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000991-5.

Denunciado: José Luis Rodríguez Fandiño.

DNI: 78.733.686.

Enderezo: Balea, 7 Cangas.

Nº de expediente: PESAN1 2000/001014-5.

Denunciado: José Luis Rodríguez Fandiño.

DNI: 78.733.686.

Enderezo: Balea, 7 Cangas.

Nº de expediente: PESAN1 2000/001025-5.

Denunciado: Jesús Portas Cimadevila.

DNI: 76.811.415-V.

Enderezo: Pinténs, 42 - O Hío Cangas.

Nº de expediente: PESAN1 2000/001034-5.

Denunciado: José Luis Iglesias Rial.

DNI: 78.735.520-B.

Enderezo: avda. de Bueu, 13-3º C Cangas.

Nº de expediente: PESAN1 2000/001137-5.

Denunciada: Isabel Grovas Fariñas.

DNI: 35.978.735-L.

Enderezo: Alonso Ojeda, 21-1º C Vigo.

Vigo, 8 de xaneiro de 2001.

Eva Santalices Vieira

Instructora