Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Luns, 19 de febreiro de 2001 Páx. 2.185

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

CÉDULA do 8 de xaneiro de 2001, da Delegación Territorial de Vigo, pola que se fai pública unha relación de notificacións de propostas de expedientes sancionadores (PESAN1 00/000602-5 e cinco máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícaselles ás persoas que a continuación se relacionan, as propostas dos expedientes instruídos por infracción da Lei 6/1991, do 15 de maio, de infraccións en materia de protección de recursos marítimo-pesqueiros (DOG nº 99, do 27 de maio).

Os interesados dispoñen dun prazo de oito días a partir do día seguinte ó da publicación deste edicto, para presentaren ante a delegación territorial as alegacións que coiden pertinentes.

Os expedientes relacionados de seguido atópanse á disposición dos interesados na citada Delegación Territorial de Vigo, r/ Palma, 4.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000602-5.

Denunciado: Evaristo Rodríguez Fernández.

DNI: 34.919.559.

Enderezo: Alcoy, 86 Alicante.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000633-5.

Denunciada: Mª del Carmen Ríos Barreiro.

DNI: 35.475.882-S.

Enderezo: Quinteiro, 26, Castro de Agudín, Vilagarcía de Arousa.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000634-5.

Denunciado: Juan Manuel Bóveda Ávalo.

DNI: 35.437.265-S.

Enderezo: Quinteiro, 6, Castro de Agudín, Vilagarcía de Arousa.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000662-5.

Denunciado: Antonio Bea Álvarez.

DNI: 35.424.420.

Enderezo: Montiño nº 1, O Grove.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000664-5.

Denunciado: Óscar Barreiro Fernández.

DNI: 76.868.949-M.

Enderezo: Sol, 38, O Grove.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000731-5.

Denunciado: Pescados Andrés, S.L.

DNI: B-36.819.118.

Enderezo: Avda. Castelao, 26, Vigo.

Vigo, 8 de xaneiro de 2001.

José Carlos Mata Domínguez

Instructor