Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Luns, 19 de febreiro de 2001 Páx. 2.186

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

CÉDULA do 8 de xaneiro de 2001, da Delegación Territorial de Vigo, pola que se fai pública unha relación de notificacións de propostas de expedientes sancionadores (PESAN1 00/000773-5 e outro máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan, as propostas dos expedientes instruídos por infracción da Lei 6/1991, do 15 de maio, de infraccións en materia de protección de recursos marítimo-pesqueiros (DOG nº 99, do 27 de maio).

Os interesados dispoñen dun prazo de oito días a partir do día seguinte ó da publicación deste edicto, para presentaren ante a delegación territorial as alegacións que coiden pertinentes.

Os expedientes relacionados de seguido atópanse a disposición dos interesados na citada Delegación Territorial de Vigo, r/ Palma, 4.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000773-5.

Denunciado: Manuel Piñeiro Sotelo.

DNI: 35.281.029-H.

Enderezo: r/ Santiña, 100 Pontevedra.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000769-5.

Denunciado: Jaime Ríos Fernández.

DNI: 76.811.798.

Enderezo: Espírito Santo, 36 Cangas.

Vigo, 8 de xaneiro de 2001.

Eva Santalices Vieira

Instructora