Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Luns, 19 de febreiro de 2001 Páx. 2.186

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

CÉDULA do 8 de xaneiro de 2001, da Delegación Territorial de Vigo, pola que se fai pública unha relación de notificacións de resolucións de expedientes sancionadores (PESAN1 00/000020-5 e dezaseis máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento

administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícaselles ás persoas que a continuación se relacionan, a resolucións dos expedientes instruídos por infracción da Lei 6/1991, do 15 de maio, de infraccións en materia de protección de recursos marítimo-pesqueiros (DOG nº 99, do 27 de maio).

Os interesados dispoñen dun prazo de dez días, contado a partir do día seguinte ó da publicación deste edicto, para examinaren o expediente e interpoñeren, dentro do prazo que en cada caso se estableza, o recurso pertinente.

Os expedientes relacionados de seguido atópanse á disposición dos interesados na citada Delegación Territorial de Vigo, r/ Palma, 4.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000020-5.

Denunciado: Pedro Novelle Couñago.

DNI: 36.070.595.

Enderezo: Barrio Rial, 2-B Soutomaior.

Precepto infrinxido: 6.12º, 6.18º.

Sanción: 102.001 pesetas./0 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000061-5.

Denunciado: Jaime Ríos Fernández.

DNI: 76.811.798.

Enderezo: Espíritu Santo, 36 Cangas.

Precepto infrinxido: 6.7º.

Sanción: 100.000 pesetas./0 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000064-5.

Denunciado: Pedro Novelle Couñago.

DNI: 36.070.595.

Enderezo: Barrio Rial, 2-B Soutomaior.

Precepto infrinxido: 6.12º, 6.18º.

Sanción: 76.001 pesetas./0 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000116-5.

Denunciado: José Rodríguez Piñeiro.

DNI: 76.931.852.

Enderezo: Iglesias Vilarelle, 3 Pontevedra.

Precepto infrinxido: 6.7º.

Sanción: 50.000 pesetas./0 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000130-5.

Denunciado: José Rodríguez Piñeiro.

DNI: 76.931.852.

Enderezo: Iglesias Vilarelle, 3-5º A Pontevedra.

Precepto infrinxido: 6.7º.

Sanción: 50.000 pesetas./0 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000139-5.

Denunciado: Antonio Bravo Castiñeiras.

DNI: 76.856.842.

Enderezo: Padre Sarmiento, 15-2º C - Portonovo Sanxenxo.

Precepto infrinxido: 6.7º.

Sanción: 25.001 pesetas./0 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000156-5.

Denunciado: Jesús Manuel Blach Castro.

DNI: 36.132.716.

Enderezo: Diego Carmona, 6 Baiona.

Precepto infrinxido: 6.7º.

Sanción: 200.000 pesetas./0 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000161-5.

Denunciado: Misael David García del Campo.

DNI: 36.071.179.

Enderezo: avenida de Balaídos, 20-3º B Vigo.

Precepto infrinxido: 6.10º.

Sanción: 25.001 pesetas./0 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000165-5.

Denunciado: Ramiro López Cruz.

DNI: 76.848.526.

Enderezo: Aniñada, 39-Mogor Marín.

Precepto infrinxido: 6.14º.

Sanción: 60.000 pesetas./0 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000210-5.

Denunciado: Daniel Arias Arias.

DNI: 35.301.484.

Enderezo: Camping O Curro, 79-S. Vicente-O Grove.

Precepto infrinxido: 6.7º.

Sanción: 35.000 pesetas./0 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000235-5.

Denunciado: Óscar Abal Lores.

DNI: 35.322.004-F.

Enderezo: Pincho, 3 Estribela Pontevedra.

Precepto infrinxido: 6.14º.

Sanción: 200.000 pesetas./0 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000279-5.

Denunciado: Diego Cores Falcón.

DNI: 76.872.980.

Enderezo: Rúa Barcelona nº 3-baixo Cambados.

Precepto infrinxido: 6.3º, 6.7º, 6.12º.

Sanción: 185.001 pesetas./0 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000344-5.

Denunciada: Mónica Salinas Montero.

DNI: 36.078.499.

Enderezo: r/ Picota, 93 - 3º C Redondela.

Precepto infrinxido: 6.12º.

Sanción: 50.000 pesetas./0 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000384-5.

Denunciado: Salvador Rocafort Morales.

DNI: 35.203.550A.

Enderezo: Benito Corbal, 37-4º Pontevedra.

Precepto infrinxido: 6.14º.

Sanción: 100.000 pesetas./0 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000432-5.

Denunciado: David Lahera Molanes.

DNI: 17.740.808-B.

Enderezo: Félix Ozamiz, 10-4º B Cangas.

Precepto infrinxido: 6.7º, 6.9º.

Sanción: 60.001 pesetas./0 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000521-5.

Denunciado: Jorge Garrido Trigo.

DNI: 36.037.514-X.

Enderezo: Doctor Corbal, 198 Vigo.

Precepto infrinxido: 6.12º.

Sanción: 39.597 pesetas./0 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2000/000589-5.

Denunciada: Mª del Carmen Iglesias Trabazos.

DNI: 76.991.774.

Enderezo: Baiona A Real, 26 - Panxón Nigrán.

Precepto infrinxido: 6.14º, 6.23º.

Sanción: 100.001 pesetas./0 euros.

De conformidade co previsto na orde de Economía e Facenda do 22 de maio de 1987 (DOG nº 104, do 3 de xuño), as devanditas sancións deberán ser aboadas na c/c nº 2091/0501/66/3110000041 da Caixa de Aforros de Galicia, oficina principal de Vigo, título da conta Tesouro da Facenda Galega. Conta restrinxida da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura. Recadación de multas e sancións, nos prazos establecidos no Regulamento xeral de recadación. No suposto de non ser aboadas procederase, sen máis trámite, ó seu cobramento pola vía de constrinximento regulamentaria.

Vigo, 8 de xaneiro de 2001.

Rosa Mª Quintana Carballo

Delegada territorial de Vigo