Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 36 Martes, 20 de febreiro de 2001 Páx. 2.261

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

EDICTO do 1 de febreiro de 2001, da Delegación Provincial de Ourense, polo que se notifican as propostas de resolución dos expedientes sancionadores 509/2000-I e once máis, relacionados no anexo e devoltos polo servicio de correos.

De conformidade co disposto polo artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, de réxime xurídico das administracións

públicas e do procedemento administrativo común, notifícanse ós denunciados cos datos persoais e último enderezo coñecido que se sinalarán a seguir a proposta de resolución do correspondente expediente sancionador por presunta infracción da Lei sobre incendios forestais 81/1968, do 5 de decembro, e do seu regulamento, aprobado polo Decreto 3769/1972, do 23 de decembro, en relación coa Resolución do 14 de xaneiro do 2000, da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural, sobre medidas para a prevención de incendios forestais durante o ano 2000 ó non ser posible a súa notificación a través do servicio de correos.

Para os efectos previstos na Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, os expedientados disporán dun prazo de quince (15) días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación desta notificación para que poidan examina-lo expediente nesta delegación provincial, sita na rúa do Paseo nº 18-5º andar e achegar por escrito as alegacións e os documentos, informacións ou proposta de probas que consideren convenientes na defensa dos seus dereitos

segundo o establecido no Regulamento para o exercicio da potestade sancionadora, aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto.

Para resolve-lo expediente é competente por razón da contía da multa o delegado provincial de Medio Ambiente de acordo co artigo 141 do regulamento da Lei de incendios forestais.

O pagamento voluntario porá fin ó expediente. O importe da sanción que en cada caso corresponda farase efectivo na conta número 2091-0388-90-3110001181 de Caixa Galicia, empregando o impreso oficial que se facilitará na Delegación Provincial de Ourense ou en calquera unidade administrativa pertencente á Xunta de Galicia, presentándoos en calquera entidade bancaria.

Ourense, 1 de febreiro de 2001.

Miriam Areal López

Instructora

Visto e prace

Agustín Prado Verdeal

Delegado provincial de Ourense

ANEXO

Expediente

Nº/ano

Denunciado

DNI

Último enderezo coñecidoFeito denunciadoPrecepto infrinxido

e sancionador

Sanción

pesetas

509/2000-IConstrucciones y Obras Samur, S.L.

CIF: B-32.130.338

Antonio Vázquez Núñez, nº 10 OurenseAbandono de vehículo OR-1166-GArt. 137 e) do Regulamento do 23-12-1972 en relación coa Resolución do 14-1-2000 da DGM e MAN50.000

519/2000-IManuel Araújo

DNI: 34.910.377

Torno. Lobios 32892Abandono de vehículo OR-25632Art. 137 e) do Regulamento do 23-12-1972 en relación coa Resolución do 14-1-2000 da DXM e MAN50.000

624/2000-IEladio Doval Nespereira

DNI: 34.594.106

Avda. Buenos Aires, nº 131-4º

32004 Ourense

Abandono de vehículo OR-1011-DArt. 137 e) do Regulamento de 23-12-1972 en relación coa Resolución do 14-1-2000 da DXM e MAN50.000

651/2000-IAntonio C. Pinto Coelho

DNI: X06.069.78P

Avda. Ourense, nº 90

32630 Xinzo de Limia

Abandono de vehículos OR-7899-F e OR-4354-HArt. 137 e) do Regulamento do 23-12-1972 en relación coa Resolución do 14-1-2000 da DXM e MAN50.000

586/2000-ICarlos Pérez Prieto

DNI: 76.704.433

Stª Perpetua de Mogoda

08130

Abandono de vehículo OR-25606Art. 137 e) do Regulamento do 23-12-1972 en relación coa Resolución do 14-1-2000 da DXM e MAN50.000

654/2000-IIsolina Salgado Pérez

DNI: 37.113.438

Avda. San Andrés de Besós, nº 7. BarcelonaAbandono de vehículo B-2383-ANArt. 137 e) do Regulamento do 23-12-1972 en relación coa Resolución do 14-1-2000 da DXM e MAN50.000

663/2000-ISilverio Blanco Fernández

DNI: 15.905.854

Rambla del Poblenou, nº 31-baixo, 08005Abandono de vehículo SS-99298Art. 137 e) do Regulamento do 23-12-1972 en relación coa Resolución do 14-1-2000 da DXM e MAN50.000

592/2000-IRamón Rodríguez Domínguez

DNI: 34.583.919

Pazos-Muíños. 32899Abandono de vehículo Renault 5Art. 137 e) do Regulamento do 23-12-1972 en relación coa Resolución do 14-1-2000 da DXM e MAN50.000

680/2000-IMaría Sergia Lamelas Fernández

DNI: 34.600.184

Avda. Portugal, nº 194. 32002 OurenseAbandono de vehículo OR-0447-FArt. 137 e) do Regulamento do 23-12-1972 en relación coa Resolución do 14-1-2000 da DXM e MAN50.000

720/2000-IÁngel Luis Suances PereiroLagunas esc. Faílde, baixo portal 1.

32004 Ourense

Abandono de vehículo OR-4450-CArt. 137 e) do Regulamento do 23-12-1972 en relación coa Resolución do 14-1-2000 da DXM e MAN 50.000

724/2000-IManuel Lorenzo Pérez

DNI: 34.715.724

Laza 32630Abandono de vehículo OR-8122-DArt. 137 e) do Regulamento do 23-12-1972 en relación coa Resolución do 14-1-2000 da DXM e MAN50.000

711/2000-IJosé A. González Fidalgo e Dous Máis S.C.

CIF: G-32.110.355

José Antonio, 5

32400 Ribadavia

Abandono de vehículo SS-5181-TArt. 137 e) do Regulamento do 23-12-1972 en relación coa Resolución do 14-1-2000 da DXM e MAN50.000