Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Luns, 18 de xuño de 2001 Páx. 8.128

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ANUNCIO do 7 de xuño de 2001, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións en determinadas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e profesores de música e artes escénicas.

Comunícase que está aberto o prazo para posibles interinidades ou substitucións para os corpos de pro

fesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e profesores de música e artes escénicas nas seguintes especialidades:

1. Corpo de profesores de ensino secundario.

EspecialidadesTitulacións

Organización e proxectos de fabricación mecánica**Enxeñeiro técnico:-Industrial, en tódalas súas especialidades-Minas, en tódalas súas especialidades-Deseño industrial-Aeronáutica, especialidade en aeronaves e especialidade en equipos e materiais aeroespaciais-Naval, especialidade en estructuras mariñas-Agrícola, especialidade en explotacións agropecuarias, especialidade en industrias agrarias e alimentarias, especialidade en mecanización e construccións rurais-Obras públicas, especialidade en construccións civís

**Diplomado en máquinas navais

**Tódolas titulacións superiores das anteriormente citadas

Procesos e productos de téxtil, confección e pel** Enxeñeiro técnico industrial, especialidade téxtil

**Tódalas titulacións superiores das anteriormente citadas

Procesos e productos de vidro e cerámica**Enxeñeiro técnico industrial, especialidade en química industrial

Sistemas electrónicos**Diplomado en radioelectrónica naval

**Enxeñeiro técnico:-Aeronáutica, especialidade aeronavegación-En informática de sistemas-Industrial, especialidade en electricidade ou en electrónica industrial-Telecomunicacións, en tódolas súas especilidades

**Tódolas titulacións superiores das anteriormente citadas

**Licenciado en físicas, especialidade electrónica

Sistemas electrotécnicos e automáticos**Diplomado en radioelectrónica naval

Enxeñeiro técnico:-Aeronáutica, especialidade aeronavegación-En informática de sistemas-Industrial, especialidade en electricidade ou en electrónica industrial-Telecomunicacións, en tódalas súas especialidades

**Tódolas titulacións superiores das anteriormente citadas

**Licenciado en físicas, especialidade electrónica

2. Profesores técnicos de formación profesional.

EspecialidadeTitulación

Producción en artes gráficas**Técnico superior en producción en industrias de artes gráficas

3. Profesores de música e artes escénicas.

EspecialidadesTitulacións

Fundamentos de composición1º Títulos de grao superior de harmonía e melodía acompañada e de repentización, transposición instrumental e acompañamento

2º Títulos de grao medio de harmonía e melodía acompañada e de repentización, transposición instrumental e acompañamento

Contrabaixo1º Título de grao superior

2º Título de grao medio

Ámbolos dous do instrumento correspondente

Fagot1º Título de grao superior

2º Título de grao medio

Ámbolos dous do instrumento correspondente

Frauta travesa1º Título de grao superior

2º Título de grao medio

Ámbolos dous do instrumento correspondente

Óboe1º Título de grao superior

2º Título de grao medio

Ámbolos dous do instrumento correspondente

Percusión1º Título de grao superior

2º Título de grao medio

Ámbolos dous do instrumento correspondente

Saxofón1º Título de grao superior

2º Título de grao medio

Ámbolos dous do instrumento correspondente

Trombón1º Título de grao superior

2º Título de grao medio

Ámbolos dous do instrumento correspondente

Trompa1º Título de grao superior

2º Título de grao medio

Ámbolos dous do instrumento correspondente

Trompeta1º Título de grao superior

2º Título de grao medio

Ámbolos dous do instrumento correspondente

Tuba1º Título de grao superior

2º Título de grao medio

Ámbolos dous do instrumento correspondente

EspecialidadesTitulacións

Viola1º Título de grao superior

2º Título de grao medio

Ámbolos dous do instrumento correspondente

Violín1º Título de grao superior

2º Título de grao medio

Ámbolos dous do instrumento correspondente

Violoncello1º Título de grao superior

2º Título de grao medio

Ámbolos dous do instrumento correspondente

O prazo para presenta-la instancia solicitude, na consellería ou nas delegacións provinciais, será de 20 días naturais contados a partir do día seguinte ó deste anuncio no DOG.

As bases da convocatoria e o modelo de solicitude atópanse na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ou nas súas delegacións provinciais.

A asignación da puntuación que lles corresponde ós concursantes será levada a cabo por unha comisión constituída por funcionarios destinados na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Esta comisión estará cualificada na categoría primeira para efectos do previsto no Decreto 299/1990, do 24 de maio.

Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2001.

Jaime García García

Director xeral de Persoal