Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Martes, 19 de xuño de 2001 Páx. 8.239

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE SARRIA

ANUNCIO.

O Concello Pleno, en sesión do 31 de maio de 2001, acordou aprobar inicialmente o proxecto de urbanización da rúa Celso Emilio Ferreiro redactado polo enxeñeiro de camiños José Enrique Cacicedo Herrero.

Sométese o expediente ó trámite de información pública polo prazo dun mes mediante anuncio no DOG e nun dos xornais de maior difusión. O prazo de exposición ó público entenderase aberto desde a primeira publicación ata o remate do mes contado desde o derradeiro anuncio. A documentación atópase na Secretaría do Concello.

Sarria, 1 de xuño de 2001.

O alcalde

Rubricado