Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Mércores, 20 de xuño de 2001 Páx. 8.289

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

ANUNCIO do 16 de maio de 2001, da Delegación Territorial de Lugo, polo que se notifican comprobacións de valores e liquidacións pendentes de notificar e se emprazan os interesados que se sinalan para seren notificados por comparecencia (Rivas Rivas, Federico e catro máis).

De conformidade co disposto no artigo 105 da Lei 230/1963, do 28 de decembro, xeral tributaria, segundo a redacción dada pola Lei 66/1997, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social, relaciónanse comprobacións de valores e liquidacións pendentes de notificar, despois de intentada a notificación persoal por dúas veces, e emprázanse os interesados que se sinalan no anexo para seren notificados por comparecencia.

Os actos foron adoptados pola oficina liquidadora do distrito hipotecario de Mondoñedo en aplicación do artigo 52 da Lei xeral tributaria.

A comparecencia deberá efectuarse, no prazo de dez días contados desde o seguinte ó da publicación deste anuncio, diante da oficina liquidadora sinalada no parágrafo anterior con enderezo en avenida As San Lucas 9, Mondoñedo, Lugo, en horario de 9 a 14 horas de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ó do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Lugo, 16 de maio de 2001.

Gonzalo Vázquez Rivas

Delegado territorial de Lugo

ANEXO

InteresadoProcedemento

Rivas Rivas, Federico

33.856.943-T

Rigueira 8, A Pastoriza (Lugo)

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, exp. 10/00-Z, liquidación nº 000000002641

Rivas Rivas, Federico

33.856.943-T

Rigueira 8, A Pastoriza (Lugo)

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, exp. 11/00-Z, liquidación nº 000000002642

Taboada Valín, José Manuel

33.828.246-F

Ronda Mercedes 11, Lugo

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, exp.129/99-Z, liquidación nº 000990009381

Rivas Rivas, Federico

33.856.943-T

Rigueira 8, A Pastoriza (Lugo)

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, exp. 3/00-Z, liquidación nº 000000002643

Silva de la Torre, Albino

33.136.737-Q

Plaza Primero de Mayo 4-2º-2ª

Barcelona

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, exp. 166/99-Z, liquidación nº 000990012560

Fernández Canto, Eva

33.665.860-R

R/ Arriaza 59-1º-3ª, Barcelona

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, exp. 1404/99, liquidación nº 600802611392