Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 134 Mércores, 11 de xullo de 2001 Páx. 9.373

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

UNIVERSIDADE DE VIGO

RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2001 pola que se fan públicas as adxudicacións correspondentes ós expedientes que se citan.

De conformidade co disposto no artigo 93 do Real decreto lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, este rector resolve facer público o resultado das adxudicacións dos expedientes que se mencionan a continuación:

Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Universidade de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servicio de Xestión Económica e Contratación.

1. Obxecto do contrato: expediente: 6/01.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto: espectrofotómetro de infravermello por transformada de fourier.

c) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG: 29-3-2001.

2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

3. Orzamento base de licitación: 8.500.000 pesetas. IVE incluído. (51.086,03 euros).

4. Adxudicación:

a) Data: 25-5-2001.

b) Contratista: Bruker Española, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 8.500.000 pesetas. IVE incluído. (51.086,03 euros).

1. Obxecto do contrato: expediente: 7/01.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto: instalación dunha central telefónica na Facultade de Dereito Económico en Vigo.

2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado.

3. Adxudicación:

a) Data: 25-5-2001.

b) Contratista: Telefónica de España, S.A.U.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 4.572.653 pesetas. IVE incluído. (27.482,20 euros).

1. Obxecto do contrato: expediente: 300/01.

a) Tipo de contrato: consultoría e asistencia e de servicios.

b) Descrición do obxecto: campaña de oceanografía en xullo 2001.

2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado.

3. Adxudicación:

a) Data: 14-5-2001.

b) Contratista: Investigaciones Marinas, S.L.

c) Importe de adxudicación: 18.000.000 de pesetas. IVE incluído. (108.182,18 euros).

Vigo, 6 de xuño de 2001.

P.D. (Resolución 3-3-1999)

Julio Taboada Pérez

Xerente da Universidade de Vigo