Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 135 Xoves, 12 de xullo de 2001 Páx. 9.454

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

ANUNCIO do 1 de xuño de 2001, da Delegación Territorial de Vigo, polo que se relacionan liquidacións complementarias, pendentes de notificar e se emprazan os interesados que se sinalan para seren notificados por comparecencia (Feijoo Cadavid, Florinda e tres máis).

De conformidade co disposto no artigo 105 da Lei 230/1963, do 28 de decembro, xeral tributaria, segundo a redacción dada pola Lei 66/1997, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social, relaciónanse liquidacións complementarias, pendentes de notificar, despois de intentada a notificación persoal por dúas veces, e emprá

zanse os interesados que se sinalan no anexo para seren notificados por comparecencia.

O acto foi adoptado polo Servicio de Xestión Tributaria da Delegación Territorial da Consellería de Economía e Facenda de Vigo, en aplicación do artigo 120 e seguintes e concordantes da Lei xeral tributaria.

A comparecencia deberá efectuarse no prazo de dez días contados desde o seguinte ó da publicación deste anuncio, diante do servicio de secretaría desta delegación territorial (dependencia de notificacións), con enderezo na praza de América, bloque 1, portal oficinas, 2ª planta, Vigo, en horario de 9 ás 14 horas de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ó do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Vigo, 1 de xuño de 2001.

Pedro J. Arbolí Albarracín

Delegado territorial de Vigo

ANEXO

InteresadoProcedemento

Feijoo Cadavid, Florinda

DNI: 36.064.639

Vía Norte-8-1º

Vigo

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Expte. 8092/1998. Liquidación 600702688837

Louzao Suárez, Josefina

DNI: 76.850.172

Anduriña, 5-1º B

Vigo

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Expte. 26382/1998. Liquidación 4980000451

Paramés Conde, Benito

DNI: 35.790.640

Ramón Nieto, 397

Vigo

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Expte. 15269/1989. Liquidación 600901001907

Promociones Cero, S.A.

CIF: A36685915

Pi y Margall, 47 ent.

Vigo

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Expte. 20817/1994. Liquidación 4940001055