Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Venres, 20 de xullo de 2001 Páx. 9.918

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 167/2001, do 5 de xullo, polo que se determinan os nomes oficiais das parroquias pertencentes ós concellos de Abegondo, Arteixo, Coristanco, A Coruña, Dumbría, Mazaricos, Narón, Noia, Oroso, O Pino, Ponteceso, Ribeira, Sada, Tordoia, Trazo e Vilasantar (provincia da Coruña).

A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, dispón no seu artigo 10 que os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega. O mesmo artigo establece no seu número 2 que lle corresponde á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia.

Tendo en conta o Decreto 132/1984, do 6 de setembro, polo que establece o procedemento para a fixación ou recuperación da toponimia, e contando co preceptivo dictame da Comisión de Toponimia, emitido na súa reunión do día 20 de xuño de 2001, por proposta do conselleiro da Presidencia e Administración Pública e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día cinco de xullo de dous mil un,

DISPOÑO:

Artigo único.-Quedan aprobados os nomes oficiais das parroquias pertencentes ós concellos que figuran no anexo deste decreto.

Disposición adicional

Do establecido neste decreto daráselles conta ás autoridades estatais correspondentes para os efectos que sexan necesarios no exercicio das súas funcións.

Disposición derradeira

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, cinco de xullo de dous mil un.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

ANEXO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

PROVINCIA DA CORUÑA

ABEGONDO

Abegondo (Santaia)ABEGONDO (SANTA EULALIA)
Cabanas (San Xián)CABANAS (SAN JULIAN)
Cerneda (San Salvador)CERNEDA (SAN SALVADOR)
Cos (Santo Estevo)COS (SAN ESTEBAN)
Crendes (San Pedro)CRENDES (SAN PEDRO)
Cullergondo (Santa María)CULLERGONDO (SANTA MARIA)
Figueroa (San Miguel)FIGUEROA (SAN MIGUEL)
Folgoso (Santa Dorotea)FOLGOSO (SANTA DOROTEA)
Leiro (Santaia)LEIRO (SANTA EULALIA)
Limiñón (San Salvador)LIMIÑON (SAN SALVADOR)
Mabegondo (San Tirso)MABEGONDO (SAN TIRSO)
Meangos (Santiago)MEANGOS (SANTIAGO)
Montouto (Santa Cristina)MONTOUTO (SANTA CRISTINA)
Orto (San Martiño)ORTO (SAN MARTIN)
Presedo (Santa María)PRESEDO (SANTA MARIA)
Sarandós (Santa María)SARANDON (SANTA MARIA)
Vilacova (San Tomé)VILACOBA (SANTO TOME)
Viós (San Salvador)VIONS (SAN SALVADOR)
Vizoño (San Pedro)VIZOÑO (SAN PEDRO)

ARTEIXO

Armentón (San Pedro)ARMENTON (SAN PEDRO)
Arteixo (Santiago)ARTEIXO (SANTIAGO)
Barrañán (San Xián)BARRAÑAN (SAN JULIAN)
Chamín (Santaia)CHAMIN (SANTA EULALIA)
Lañas (Santa Mariña)LAÑAS (SANTA MARINA)
Larín (Santo Estevo)LARIN (SAN ESTEBAN)
Loureda ( Santa María)LOUREDA (SANTA MARIA)
Monteagudo (San Tomé)MONTEAGUDO (SANTO TOME)
Morás (Santo Estevo)MORAS (SAN ESTEBAN)
Oseiro (San Tirso)OSEIRO (SAN TIRSO)
Pastoriza (Santa María) PASTORIZA (SANTA MARIA)
Sorrizo (San Pedro)SORRIZO (SAN PEDRO)
Suevos (San Martiño)SUEVOS (SAN MARTIN)

CORISTANCO

Agualada, A (San Lourenzo)AGUALADA (SAN LOURENZO)
Cereo (Santa María)CEREO (SANTA MARIA)
Coristanco (San Paio)CORISTANCO (SAN PAIO)
Couso (San Miguel)COUSO (SAN MIGUEL)
Cuns (San Vicenzo)CUNS (SAN VICENTE)
Erbecedo (San Salvador)ERBECEDO (SAN SALVADOR)
Ferreira (Santa María)FERREIRA (SANTA MARIA)
Oca (San Martiño)OCA (SAN MARTIÑO)
San Xusto (San Xián)SAN XUSTO (SAN JULIAN)
Santa Baia de Castro (Santa Baia)CASTRO (SANTA BAIA)
Seavia (San Mamede)SEAVIA (SAN MAMED)
Traba (Santa María)TRABA (SANTA MARIA)
Valenza (San Pedro)VALENCIA (SAN PEDRO)
Verdes (Santo Adrán)VERDES (SAN ADRIAN)
Xaviña (San Tomé)XAVIÑA (SAN TOMÉ)

A CORUÑA

Elviña (San Vicenzo)ELVIÑA (SAN VICENTE DE)
Oza (Santa María)OZA (SANTA MARIA DE)
San Cristovo das Viñas (San Cristovo)VIÑAS (SAN CRISTOBAL)
Visma (San Pedro)VISMA (SAN PEDRO DE)

DUMBRÍA

Berdeogas (Santiago)BERDEOGAS (SANTIAGO)
Buxantes (San Pedro)BUXANTES (SAN PEDRO)
Dumbría (Santa Baia)DUMBRIA (SANTA EULALIA)
Ézaro, O (Santa Uxía)EZARO (SANTA UXIA)
Olveira (San Martiño)OLVEIRA (SAN MARTIN)
Olveiroa (Santiago)OLVEIROA (SANTIAGO)
Salgueiros (San Mamede)SALGUEIROS (SAN MAMED)

MAZARICOS

Alborés (San Mamede)ALBORES (SAN MAMED)
Antes (San Cosme)ANTES (SAN COSME)
Arcos (Santiago)ARCOS (SANTIAGO)
Beba (San Xián)BEBA (SAN JULIAN)
Chacín (Santa Baia)CHACIN (SANTA OLAIA)
Coiro (Santa María)COIRO (SANTA MARIA)

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Colúns (San Salvador)COLUNS (SAN SALVADOR)
Corzón (San Cristovo)CORZON (SAN CRISTOBAL)
Maroñas, As (Santa Mariña )MAROÑAS (SANTA MARIÑA)
Mazaricos (San Xoán)MAZARICOS (SAN XOAN)
San Fins de Eirón (San Fins)EIRON (SAN FINS)
Vaos, Os (San Tomé)BAOS (SANTO TOME)

NARÓN

Castro (Santa María)CASTRO (SANTA MARIA)
Doso (San Lourenzo)DOSO (SAN LOURENZO)
Narón (San Xiao)NARON (SAN JULIAN)
Pedroso (San Salvador)PEDROSO (SAN SALVADOR)
Sedes (Santo Estevo)SEDES (SAN ESTEBAN)
Trasancos (San Mateo)TRASANCOS (SAN MATEO)
Val, O (Santa María a Maior)VAL (SANTA MARIA LA MAYOR)
Xubia (Nosa Señora dos Desamparados)JUBIA (NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS)
Xubia (San Xosé Obreiro)JUBIA (SAN JOSE OBRERO)
Xubia (San Martiño)JUBIA (SAN MARTIN)
Xubia (Santa Icía)JUBIA (SANTA CECILIA)
Xubia (Santa Rita)JUBIA (SANTA RITA)
Xubia (Santiago Apóstolo)JUBIA (SANTIAGO APOSTOL)

NOIA

Argalo (Santa María)ARGALO (SANTA MARIA)
Barro (Santa Cristina)BARRO (SANTA CRISTINA)
Boa (San Pedro)BOA (SAN PEDRO)
Noia (San Martiño)NOIA
Obre, O (Santa Mariña)OBRE (SANTA MARINA)
Roo (Santa María)ROO (SANTA MARÍA)

OROSO

Ánxeles, Os (San Mamede)ANXELES (SAN MAMEDE)
Calvente (San Xoán)CALVENTE (SAN JUAN)
Cardama (Santa María)CARDAMA (SANTA MARIA)
Deixebre (Santa María)DEIXEBRE (SANTA MARIA)
Gándara, A (San Miguel)GANDARA (SAN MIGUEL)
Marzoa (San Martiño)MARZOA (SAN MARTIÑO)
Oroso (San Martiño)OROSO (SAN MARTIÑO)
Pasarelos (San Román)PASARELOS (SAN ROMAN)
Senra (Santa Eulalia)SENRA (SANTA EULALIA)
Trasmonte (Santo Estevo)TRASMONTE (SAN ESTEBAN)
Vilarromarís (San Tomé)VILLARROMARIS (SANTO TOMAS)

O PINO

Arca (Santaia)ARCA (SANTA EULALIA)
Budiño (Santa María)BUDIÑO (SANTA MARIA)
Castrofeito (Santa María)CASTROFEITO (SANTA MARIA)
Cebreiro (San Xiao)CEBREIRO (SAN JULIAN)
Cerceda (San Miguel)CERCEDA (SAN MIGUEL)
Ferreiros (San Breixo)FERREIROS (SAN BREIXO)
Gonzar (Santa María)GONZAR (SANTA MARIA)
Lardeiros (San Xiao)LARDEIROS (SAN JULIAN)
Medín (Santo Estevo)MEDIN (SAN ESTEBAN)
Pastor (San Lourenzo)PASTOR (SAN LOURENZO)
Pereira (San Miguel)PEREIRA (SAN MIGUEL)
Pino, O (San Vicenzo)PINO (SAN VICENTE)
San Mamede de Ferreiros (San Mamede)FERREIROS (SAN MAMED)

PONTECESO

Anllóns (San Fins)ANLLONS (SAN FÉLIX)
Brantuas (San Xián)BRANTUAS (SAN JULIAN)
Cores (San Martiño)CORES (SAN MARTIN)
Corme Aldea (Santo Adrán)CORME-ALDEA (SAN ADRIAN)
Corme Porto (Nosa Señora dos Remedios)CORME-PORTO (NUESTRA SRA DE LOS REMEDIOS)
Cospindo (San Tirso)COSPINDO (SAN TIRSO)
Graña, A (San Vicenzo)GRAÑA (A) (SAN VICENTE)
Langueirón (San Xián)LANGUEIRON (SAN JULIAN)
Nemeño (San Tomé)NEMEÑO (SANTO TOME)
Niñóns (San Xoán)NIÑONS (SAN JUAN)
Pazos (San Salvador)PAZOS (SAN SALVADOR)
Tallo (Santo André)TALLO (SAN ANDRES)
Tella (Santo Eleuterio)TELLA (SAN ELEUTERIO)
Xornes (San Xoán)XORNES (SAN JUAN)

RIBEIRA

Aguiño (Nosa Señora do Carme)AGUIÑO (NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN)
Artes (San Xián)ARTES (SAN JULIAN)
Carreira (San Paio)CARREIRA (SAN PELAYO)
Castiñeiras (O Bo Pastor)CASTIÑEIRAS (EL BUEN PASTOR)
Corrubedo (Santa María)CORRUBEDO (SANTA MARIA)
Oleiros (San Martiño)OLEIROS (SAN MARTIN)
Olveira (Santa María)OLVEIRA (SANTA MARIA)
Palmeira (San Pedro)PALMEIRA (SAN PEDRO)
Ribeira (Santa Uxía)RIBEIRA (SANTA EUGENIA)

SADA

Carnoedo (Santo André)CARNOEDO (SAN ANDRES )
Meirás (San Martiño)MEIRAS (SAN MARTIN)
Mondego (San Xián)MONDEGO (SAN JULIAN)
Mosteirón (San Nicolao)MOSTEIRON (SAN NICOLAS)
Osedo (San Xián)OSEDO (SAN JULIAN)
Sada (Santa María)SADA (SANTA MARIA)
Soñeiro (San Xián)SOÑEIRO (SAN JULIAN)
Veigue (Santa Comba)VEIGUE (SANTA COLUMBA)

TORDOIA

Andoio (San Mamede)ANDOIO (SAN MAMEDE)
Anxeriz (Santa Mariña)ANXERIZ (SANTA MARIÑA)
Bardaos (Santa María)BARDAOS (SANTA MARIA)
Cabaleiros (San Xián)CABALEIROS (SAN XULIAN)
Castenda da Torre (Santa María)CASTENDA (SANTA MARIA)
Gorgullos (Santaia)GORGULLOS (SANTA EULALIA)
Leobalde (San Cristovo)LEOBALDE (SAN CRISTOBO)
Numide (Santiago)NUMIDE (SANTIAGO)
Tordoia (San Xoán)TORDOIA (SAN XOAN)
Vila de Abade, A (San Cibrán)VILA DO ABADE (SAN CIBRAN)

TRAZO

Benza (San Pedro)BENZA (SAN PEDRO)
Berreo (San Mamede)BERREO (SAN MAMED)
Campo (San Xoán)CAMPO (SAN JUAN)
Castelo (Santa María)CASTELO (SANTA MARIA)
Chaián (Santa María)CHAIAN (SANTA MARIA)

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Monzo (San Martiño)MONZO (SAN MARTIN)
Morlán (Santa María)MORLAN (SANTA MARIA)
Restande (Santa María)RESTANDE (SANTA MARIA)
Trazo (Santa María)TRAZO (SANTA MARIA)
Vilouchada (San Vicenzo)VILOUCHADA (SAN VICENTE)
Xavestre (San Cristovo)XAVESTRE (SAN CRISTOBAL)

VILASANTAR

Armental (San Martiño)ARMENTAL (SAN MARTIN)
Barbeito (San Salvador)BARBEITO (SAN SALVADOR)
Mezonzo (Santa María)MEZONZO (SANTA MARIA)
Présaras (San Pedro)PRESARAS (SAN PEDRO)
San Vicenzo de Curtis (San Vicenzo)SAN VICENTE DE CURTIS
Vilariño (Santa María)VILARIÑO (SANTA MARIA)
Vilasantar (Santiago)VILASANTAR (SANTIAGO)