Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 06 de febreiro de 2002 Páx. 1.391

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2002 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación da tesourería e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ó terceiro trimestre de 2001.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ó estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación de tesourería e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ó terceiro trimestre de 2001, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2002.

José Antonio Orza Fernández

Conselleiro de Economía e Facenda