Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 06 de febreiro de 2002 Páx. 1.406

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2002 pola que se nomea catedrático de universidade da área de coñecemento de dereito financeiro e tributario, do departamento de Dereito Público Especial, a César García Novoa (praza 1777/2000).

De conformidade coa proposta elevada pola comisión constituída para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade do 28 de novembro de 2000 (BOE do 21 de decembro) para a provisión dunha praza de catedrático de universidade da área de coñecemento de dereito financeiro e tributario, do departamento de Dereito Público Especial da Universidade de Santiago de Compostela, a César García Novoa, e tendo en conta que o interesado cumpre os requisitos a que alude o número 2º do artigo 5 do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro;

Este rectorado, en uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a César García Novoa catedrático de universidade da área de coñecemento de dereito financeiro e tributario, do departamento de Dereito Público Especial da Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2002.

F. Darío Villanueva Prieto

Rector da Universidade de Santiago de Compostela