Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 06 de febreiro de 2002 Páx. 1.406

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2002 pola que se nomea profesora titular de universidade da área de coñecemento de filoloxía grega, do departamento de Latín e Grego, a María Mercedes Díaz de Cerio Díez (praza 1800/2001).

De conformidade coa proposta elevada pola comisión constituída para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade do 16 de xaneiro de 2001 (BOE do 15 de febreiro) para a provisión da praza de titular de universidade da área de coñecemento de filoloxía grega, do departamento de Latín e Grego da Universidade de Santiago de Compostela, a favor de María Mercedes Díaz de Cerio Díez e tendo en conta que a interesada cumpre os requisitos a que alude o número 2º do artigo 5 do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro;

Este rectorado, en uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a María Mercedes Díaz de Cerio Díez, titular de universidade da área de coñecemento de filoloxía grega, do departamento de Latín e Grego da Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2002.

F. Darío Villanueva Prieto

Rector da Universidade de Santiago de Compostela