Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Martes, 26 de febreiro de 2002 Páx. 2.689

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA AGROALIMENTARIA E DESENVOLVEMENTO RURAL

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 15 de xaneiro de 2002 pola que se regula a solicitude única, no ano 2002, de axudas a superficies, animais e indemnización compensatoria, así como a solicitude doutras primas gandeiras.

Advertido erro, na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 13, do venres 18 de xaneiro de 2002, cómpre face-la oportuna corrección:

Na páxina 675, artigo 38º, parágrafo primeiro, letra b), sexta liña, onde di: «UGM/ha en comarcas con pluviometría superior a 80 mm/ano.», debe dicir: «UGM/ha en comarcas con pluviometría superior a 800 mm/ano.»