Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Mércores, 27 de marzo de 2002 Páx. 3.998

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA

CÉDULA do 25 de febreiro de 2002, do Servicio Provincial de Transportes de Pontevedra, pola que se notifican as denuncias por infracción da normativa vixente en materia de transportes terrestres devoltas polo servicio de correos por resultaren descoñecidos os seus destinatarios ou ben porque intentada a notificación non se puido efectuar (expediente PO-01964-O-2001 e oito máis).

Por medio desta cédula, notifícaselles ós denunciados, cos datos e último enderezo coñecido que se sinalan no anexo, as denuncias que se formularon contra eles. Por este motivo, iniciáronse, cos números que se indican, os correspondentes expedientes sancionadores que poden dar lugar ás sancións que tamén se citan.

Fáiselles sabe-lo dereito que os asiste de alegaren por escrito perante este servicio provincial de transportes o que consideren conveniente, achegando ou propondo as probas que coiden oportunas, dentro dos quince días hábiles seguintes ó da publicación desta cédula.

Para que conste, e lles sirva de notificación, ós citados denunciados, en cumprimento do disposto no art. 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro (BOE do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE do 14 de xaneiro), de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, expido, asino e selo esta cédula en Pontevedra, 25 de febreiro de 2002.

María Cruz Tomé Navas

Xefa do Servicio Provincial de Transportes

de Pontevedra

ANEXO

-Expediente-Matrícula-Denunciante-Denunciado-Último enderezo coñecido-Feito denunciado-Data-Hora-Estrada-p.k.-Precepto

infrinxido

-Precepto

sancionador

-Sanción

proposta

PO-01964-O-2001

M-0017-UH

G.C. Tráfico

Telimaba, S.L.

Pino, 100 baixo

36206 Vigo (Pontevedra)

Circular transportando mercadorías propias, (materiais de limpeza), carecendo de tarxeta de transportes, servicio privado.

13-6-2001; 20.10; C-550; 131,800

Art. 103 Lei 16/1987

art. 158 R.D. 1211/1990

Art. 143 Lei

16/1987, art. 201

R.D. 1211/1990

150,25 euros
PO-02033-O-2001

M-1305-UG

G.C. Tráfico

Reformas Caselas, S.L.

José A. Mercadillo, 2

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Circular transportando tres tableiros de madeira e ferramenta varia de carpintería, carecendo de tarxeta de transportes. Servicio privado.

27-6-2001; 7.45; A-9; 137,500

Art. 103 Lei 16/1987

art. 158 R.D. 1211/1990

Art. 143 Lei

16/1987, art. 201

R.D. 1211/1990

150,25 euros
PO-02484-O-2001

T-2245-F

G.C. Tráfico

Transdogama, S.L.

Aeroporto nave-Puxeiro, 118

35415 Mos (Pontevedra)

Circular transportando un contedor de peixe azul do porto de Vigo á Pobra do Caramiñal carecendo de autorización de transportes. Porta distintivos MDP-N carecendo de tarxeta. Servicio público.

7-8-2001; 3.15; N-552; 0,100

Art. 90 Lei 16/1987

art. 41 R.D. 1211/1990

Art. 143 Lei

16/1987, art. 201

R.D. 1211/1990

2.764,66 euros

Precintado do

vehículo

PO-02643-O-2001

PO-3368-BM

G.C. Tráfico

Granitos San José, S.L.

Cerdeira Prado, 21

36380 Gondomar (Pontevedra)

Circular transportando pedras de grandes dimensións dando un peso en báscula de 46.780 kg estando autorizado para un PMA de 40.000 kg, o que supón un exceso de peso de 6.780 kg un 16% sobre o PMA. Pesaxe efectuada en báscula oficial do Porriño. Servicio privado.

30-8-2001; 17; N-550; 160

Art. 200.3º

R.D. 1211/1990

Art. 143 Lei

16/1987, art. 201

R.D. 1211/1990

1.388,34 euros
PO-02719-O-2001

1119-BJJ

G.C. Tráfico

José Álvarez Núñez

José Abaria Sexto, 48

36780 A Guarda (Pontevedra)

Circular efectuando un transporte de persoas o centro médico Povisa para rehabilitación, carecendo da tarxeta de transportes. Servicio público.

24-8-2001; 17.55; PO-325; 8,600

Art. 90 Lei 16/1987

art. 109 R.D. 1211/1990

Art. 143 Lei

16/1987, art. 201

R.D. 1211/1990

601,01 euros
PO-02827-O-2001

PO-1027-AZ

G.C. Tráfico

Rosa Mª Domínguez Lens

Camiño Vello-Priegue, 5

36350 Nigrán (Pontevedra)

Circular transportando un contedor cargado con microsilice, carecendo da tarxeta de transportes. Servicio privado.

22-8-2001; 17.25; N-525; 125

Art. 90 Lei 16/1987

art. 41 R.D. 1211/1990

Art. 143 Lei

16/1987, art. 201

R.D. 1211/1990

1.502,53 euros

Precintado do

vehículo

PO-03579-O-2001

PO-8859-BG

G.C. Tráfico

Saadia Khalafi

Balteiro-Figueirido, 48-2º

36140 Vilaboa (Pontevedra)

Circular transportando téxtil, carecendo de tarxeta de transportes. Servicio privado.

18-9-2001; 8; N-550; 132,500

Art. 103 Lei 16/1987

art. 158 R.D. 1211/1990

Art. 143 Lei

16/1987, art. 201

R.D. 1211/1990

90,15 euros
PO-03752-I-2001

PO-0950-AD

Autorizacións

José L. Frade Sánchez

O Burgo-Cortegada, 15

36540 Silleda (Pontevedra)

Non realiza-lo visado da autorización no prazo fixado pola administración. Servicio privado.Art. 46 R.D. 1211/1990Art. 143 Lei

16/1987, art. 201

R.D. 1211/1990

150,25 euros
PO-03786-I-2001

PO-8859-BG

Autorizcións

Saadia Khalafi

Balteiro-Figueirido, 48-2º

36140 Vilaboa (Pontevedra)

Non realiza-lo visado da autorización no prazo fixado pola administración. Servicio privado.Art. 46 R.D. 1211/1990Art. 143 Lei

16/1987, art. 201

R.D. 1211/1990

150,25 euros