Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Mércores, 27 de marzo de 2002 Páx. 4.012

VI. ANUNCIOS

OUTROS ANUNCIOS

AUTOESTRADAS DE GALICIA, A.G.C.X.G., S.A.

ACORDO da comisión mixta empresa-delegados de persoal polo cal se aproban as táboas salariais e de complemento correspondentes ó exercicio 2002.

En virtude da vixente redacción dos artigos 19 e 21 do convenio colectivo de ámbito interprovincial 1999-2002 de Autoestradas de Galicia, Autopistas de Galicia, Concesionaria de la Xunta de Galicia, S.A., recoñecéndose mutuamente capacidade e lexitimación suficiente derivada dos poderes ou mandatos outorgados a cada unha das partes para tal efecto, as que máis abaixo se relacionan e reunidos en sesión ordinaria do 15 de marzo de 2002, deciden aprobar por unanimidade os seguintes acordos:

Artigo único.-As táboas salariais e de complemento nocturno vixentes con efectos desde o 1 de xaneiro de 2002 e durante todo o exercicio 2002, hanse constituír polos conceptos, valores e importes que se detallan en el anexo.

Comunícase para os efectos oportunos.

Na Coruña, 15 de marzo de 2002.

En representación da empresa:

Daniel Encinar Díaz, María Luz Veiras Nouche, Alberto González Ferreiro.

En representación dos traballadores:

Mercedes Rodríguez Fernández, Ana López Suárez, Óscar Gómez Morandeira, Rosario Orosa Gómez, Alberto Rúa Rúa, Miguel González Cote.

ANEXO

Táboa salarial 2002

2002Soldo

da base

Complemento

quendas

Complemento

transporte

Complemento

vehículo

Quebra de

moeda

Total

TGS12.664,320,001.061,250,000,0013.725,57
TGM12.345,120,001.061,250,000,0013.406,37
Xefe sección12.025,920,001.061,250,000,0013.087,17
Oficial administrativo 1ª11.068,320,001.061,250,000,0012.129,57
Oficial administrativo 2ª10.749,120,001.061,250,000,0011.810,37
Auxiliar administrativo9.900,050,001.061,250,000,0010.961,30
Xefe servicio11.956,970,001.061,2568,950,0013.087,17
Xefe peaxe11.637,770,001.061,2568,950,0012.767,97
Xefe quenda9.520,671.159,511.061,2568,950,0011.810,37
Peaxista7.610,351.159,511.061,2568,951.061,2510.961,30
Enc. mantemento11.956,970,001.061,2568,950,0013.087,17
Xefe equipo10.360,980,001.061,2568,950,0011.491,17

Táboa complemento nocturno 2002

Complemento nocturno

2002Comp. horas traballadas

Pesetas

Importe mensual

Euros

Importe mensual

0-109775,87
11-202.59215,58
21-304.20625,28
31-405.82134,98
41-507.43544,69
509.05054,39