Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Luns, 01 de abril de 2002 Páx. 4.078

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA

CÉDULA do 22 de febreiro de 2002, do Servicio Provincial de Transportes de Ourense, pola que se notifican as denuncias por infracción da normativa vixente en materia de transportes terrestres devoltas polo servicio de correos por resultaren descoñecidos os seus destinatarios ou ben porque intentada a notificación non se puido efectuar (expediente OU-02655-O-2001 e vintedous máis).

Por medio desta cédula, notifícaselles ós/ás denunciados/as, cos datos e último enderezo coñecido que

se sinalan no anexo, as denuncias que se formularon contra eles. Por ese motivo, iniciáronse, cos números que se indican, os correspondentes expedientes sancionadores que poden dar lugar ás sancións que tamén se citan.

Fáiselles sabe-lo dereito que os asiste de alegaren por escrito perante este Servicio Provincial de Transportes o que consideren conveniente, achegando ou propondo as probas que coiden oportunas, dentro dos quince días hábiles seguintes ó da publicación desta cédula.

Para que conste, e lles sirva de notificación ós citados denunciados, en cumprimento do disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro (BOE do 27 de novembro), de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, expido, asino e selo esta cédula en Ourense o 22 de febreiro de 2002.

Xosé Inacio Palomanes Rodríguez

Xefe do Servicio Provincial de Transportes

de Ourense

ANEXO

-Expediente-Matrícula-Denunciante-Denunciado-Último enderezo coñecido-Feito denunciado-Data-Hora-Estrada-p.k.-Precepto

infrinxido

-Precepto

sancionador

-Sanción

proposta

OU-02655-O-2001

V-9777-DD

G.C. Tráfico

Felipe Maestro Giménez

San Jorge Los Naranjos, 28-B,

46183 Eliana (L') (Valencia)

Realizar un transporte discrecional de mercadorías, carecendo de autorización administrativa. Leva distintivos MDP-N. Transporta turismos Volkswagen.

16-8-2001; 11.10; A-52; 202

Artigo 140.d) da Lei 16/1987 e artigo 197.a) do R.D. 1211/1990. Artigo 140.a) da Lei 16/1987 e artigo 197.d) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/1990. Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/19901.502,53 euros

P.V. 3 meses

1.502,53 euros

OU-02701-O-2001

PO-9642-AT

G.C. Tráfico

Amistad de Vigo, S.L.

Zamora, 57, 36203

Vigo (Pontevedra)

Transportar instrumentos musicais non levando a bordo do vehículo o certificado de contratación laboral.

1-9-2001; 12.50; A-52; 143

Artigo 140.a) da Lei 16/1987 e artigo 197.a) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/19901.502,53 euros
OU-02721-O-2001

6414-BDD

G.C. Tráfico

José Antonio Cuquejo Diz

Barrocanes, 6-1-C, 32005 Ourense

Realizar transporte de mercadorías perecedoiras (45 caixas de marisco vivo) carecendo do certificado de autorización especial para o transporte de mercadorías perecedoiras. Vehículo de aluguer sen conductor non acondicionado para o dito transporte ó non ser isotermo nin posuír aparello productor de frío.

11-8-2001; 8; A-52; 129

Artigo 141.q) da Lei 16/1987 e artigo 198.r) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/1990300,51 euros
OU-02728-O-2001

OU-7590-V

G.C. Tráfico

Jacinto Ferreira Augusto

Blancos, s/n,

32634 Blancos (Os) (Ourense)

Efectuar un transporte de pan (3 cestos), carecendo de tarxeta de transportes. Caducoulle o visado en xuño de 2001. Válida ata 21-7-2001.

20-8-2001; 16.45; A-52; 210

Artigo 141.b) da Lei 16/1987 e artigo 198.b) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/1990150,25 euros
OU-02737-O-2001

0040-BCZ

G.C. Tráfico

Francisco Javier Blanco Gaspar

Bertola Ramilleira, 1,

36140 Vilaboa (Pontevedra)

Transportar electrodomésticos, carecendo dos distintivos de raio de acción segundo tarxeta de visado de transportes.

23-8-2001; 15.58; N-120; 252

Artigo 142.c) da Lei 16/1987 e artigo 199.c) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/199090,15 euros
OU-02869-O-2001

M-4565-UK

G.C. Tráfico

José Herrera Reina

Urbanización El Coto, D-1,

29650 Mijas (Málaga)

Realizar un transporte privado complementario (transporta material de hostalería), non acreditando o conductor do vehículo algún tipo de relación laboral ou análoga co titular da autorización de transporte.

6-9-2001; 19.30; OU-204; 7

Artigo 140.a) da Lei 16/1987 e artigo 197.a) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/1990300,51 euros
OU-02907-O-2001

V-9626-GM

G.C. Tráfico

Juan Alfonso Hernández Gómez

Calvo Acacio, 16-4º-14,

46017 Valencia

Realizar unha conducción diaria de 12 horas 10 minutos, en disco diagrama de data 2 ó 3 do presente mes. Conducción realizada desde as 18.10 horas do día 2 ata as 8.35 horas do día 3. Disco dilixenciado e recollido, onde se aprecia unha conducción ó 20%. Transporta palés baleiro.

3-9-2001; 20.15; A-52; 202,300

Artigo 141.p) da Lei 16/1987 e artigo 198.q) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/1990300,51 euros

-Expediente-Matrícula-Denunciante-Denunciado-Último enderezo coñecido-Feito denunciado-Data-Hora-Estrada-p.k.-Precepto

infrinxido

-Precepto

sancionador

-Sanción

proposta

OU-02966-O-2001

NA-8888-AK

G.C. Tráfico

Pilotrans, S.L.

Santa Bárbara, 84,

31590 Corella (Navarra)

Utilizar un disco non válido para o tacógrafo por non coincidir co seu número de homologación. Tacógrafo Kienzle 1318-27 nº 1240610 EI 57. Transporta contedores.

12-9-2001; 19; A-52; 132

Artigo 141.h) da Lei 16/1987 e artigo 198.h) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/1990300,51 euros
OU-02971-O-2001

BI-0256-CL

G.C. Tráfico

Alexander Berrojalbiz Tellería

Mazpe Kalea, 4-3-A,

48215 Iurreta (Biscaia)

Utilizar un disco non válido para o tacógrafo. Precisa levar disco 31-57.

12-9-2001; 19.45; A-52; 132

Artigo 141.h) da Lei 16/1987 e artigo 198.h) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/1990300,51 euros
OU-02999-O-2001

9994-BBR

G.C. Tráfico

Litrancar, S.L.

Rafael del Riego, 7,

28045 Madrid

Realizar en vehículos lixeiros transporte público excedendo do raio de acción de 100 km contados desde o centro de traballo permanente ou temporal do arrendatario que debe constar no contrato. Vehículo de aluguer por 30 días máis prorrogables, contrato 901/62. Transporta vultos para a empresa Iberlink.

27-9-2001; 20.20; A-52; 160

Artigo 141.c) da Lei 16/1987 e artigo 198.c) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/1990300,51 euros
OU-0015-O-2002

PO-4058-BM

G.C. Tráfico

Rodolfo Valentín Pérez Pérez

Puerta del Sol (Lérez), 36,

36156 Pontevedra

Circular transportando catro barrís de viño (220 litros), non acreditando estar en posesión da correspondente tarxeta de transportes. Manifesta o conductor tela solicitada.

7-10-2001; 12.50; A-52; 181

Artigo 141.b) da Lei 16/1987 e artigo 198.b) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/1990150 euros
OU-00024-O-2002

LE-3254-U

G.C. Tráfico

Construcciones Quindimil, S.A.

Avda. dos Andes, 38,

24400 Ponferrada (León)

Circular co vehículo indicado, transportando area sen leva-lo os distintivos da tarxeta de transportes. Manifesta que non os leva por acabalo de pintar e non ter tempo de poñelos.

23-10-2001; 15.30; N-120; 459

Artigo 142.c) da Lei 16/1987 e artigo 199.c) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/199090 euros
OU-0075-O-2002

C-8115-BY

G.C. Tráfico

S.L.R. Saloro, S.L.

Forcadela, s/n,

36740 Tomiño (Pontevedra)

Circular transportando aceite de peixe desde O Porriño ata Segovia, carecendo de tarxeta de transportes. Non presenta solicitude.

3-10-2001; 18.40; A-52; 124

Artigo 141.b) da Lei 16/1987 e artigo 198.b) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/1990300 euros
OU-0091-O-2002

M-8721-LP

G.C. Tráfico

Exclusivas de Dulces, S.L.

Marcelo Macías, 6,

24400 Ponferrada (León)

Circular co vehículo sinalado, transportando carga útil, levando unha tarxeta de transportes caducada (desde o día 30-6-1999). Transporta uns 300 kg de productos de repostería.

5-10-2001; 13.20; N-536; 58

Artigo 141.b) da Lei 16/1987 e artigo 198.b) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/1990150 euros
OU-0113-O-2002

VA-7816-AL

G.C. Tráfico

Tierras de Diseño, S.L.

Santiago, 14-1,

47001 Valladolid

Realizar servicio privado complementario transportando no camión un cargamento de madeira modular, carecendo de tódolos distintivos de raio de acción da tarxeta de transportes.

6-10-2001; 9.45; A-52; 176

Artigo 142.c) da Lei 16/1987 e artigo 199.c) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/199090 euros
OU-0114-O-2002

T-4300-AP

G.C. Tráfico

Juan Manuel Garrido Núñez

Souto-Caldelas de Tui, s/n,

36460 Tui (Pontevedra)

Circular cun vehículo da 3ª categoría, realizando un transporte de catro vehículos, carecendo da tarxeta de transportes.

6-10-2001; 16.40; A-52; 132

Artigo 140.a) da Lei 16/1987 e artigo 197.a) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/19901.500 euros

P.V. 3 meses

OU-0122-O-2002

M-3978-ZN

G.C. Tráfico

Javier Rodríguez López

Urb. El Pinar O Carballo, s/n,

15172 Oleiros (A Coruña)

Realizar en vehículos lixeiros alugados por un prazo inferior a 1 mes, transporte de material de promocións para supermercados, sen levar a bordo do vehículo fotocopia compulsada da tarxeta na que se documente a autorización da empresa alugadora.

10-10-2001; 16.25; A-52; 181

Artigo 142.b) da Lei 16/1987 e artigo 199.b) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/199030 euros
OU-0133-O-2002

OU-4412-W

G.C. Tráfico

Promociones y Proyectos Orense Vigo, S.L.

Avda. Balaídos, 73,

36210 Vigo (Pontevedra)

Realizar un servicio privado complementario de mercadorías, consistindo en transportar 11.310 quilogramos de area, carecendo o vehículo da tarxeta de transportes.

15-10-2001; 12.30; OR-P000; 1

Artigo 141.b) da Lei 16/1987 e artigo 198.b) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/1990300 euros
OU-0134-O-2002

H-6478-TX

G.C. Tráfico

Solería Técnica, S.L.

Alcalde Sainz de Baranda, 56,

28009 Madrid

Transportar material de construcción (ferramentas) carecendo de autorización de transportes para realizalo. Presenta tarxeta válida ata 31-7-2001, MPC-N.

15-10-2001; 17.30; A-52; 124

Artigo 142.b) da Lei 16/1987 e artigo 199.b) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/199030 euros
OU-0135-O-2002

OU-4412-W

G.C. Tráfico

Promociones y Proyectos Orense Vigo, S.L.

Avda. Balaídos, 73,

36210 Vigo (Pontevedra)

Circular cun vehículo da 3ª categoría, realizando un transporte de area fina cun peso total en carga de 20.760 kg estando autorizado para un peso máximo de 18.000 kg. Exceso de 2.760 kg (15% de exceso).

15-10-2001; 12.30; OR-P000; 1

Artigo 141.i) da Lei 16/1987 e artigo 198.j) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/1990300 euros

OU-0155-O-2002

OR-4130-K

G.C. Tráfico

María Elena González Ramos

Rampa Antolín, 58-14,

32002 Ourense

Circular cunha furgoneta transportando pan, carecendo da tarxeta de transportes.

16-10-2001; 12; N-532; 3,200

Artigo 141.b) da Lei 16/1987 e artigo 198.b) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/1990150 euros

-Expediente-Matrícula-Denunciante-Denunciado-Último enderezo coñecido-Feito denunciado-Data-Hora-Estrada-p.k.-Precepto

infrinxido

-Precepto

sancionador

-Sanción

proposta

OU-0222-O-2002

OU-2001-P

G.C. Tráfico

Fidalgo Joga, S.L.

Concello, 3, 32003 Ourense

Circular transportando material de limpeza non acreditando o conductor do vehículo que pertenza á empresa ou sexa o titular dela.

18-10-2001; 11.15; OR-113; 16

Artigo 140.a) da Lei 16/1987 e artigo 197.a) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/1990300 euros
OU-0228-O-2002

PO-0710-AZ

G.C. Tráfico

Carpintería Sofipal, S.L.

Gran Vía, 126, 36211,

Vigo (Pontevedra)

Transportar material de carpintería (raís para armarios), carecendo da correspondente tarxeta de transportes.

18-10-2001; 18.45; N-525; 254,500

Artigo 141.b) da Lei 16/1987 e artigo 198.b) do R.D. 1211/1990Artigo 143 da Lei 16/1987 e artigo 201 do R.D. 1211/1990150 euros