Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Luns, 01 de abril de 2002 Páx. 4.077

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

ANUNCIO do 20 de febreiro de 2002, da Delegación Territorial de Ourense, polo que se relacionan liquidacións complementarias pendentes de notificar e se emprazan os interesados que se sinalan para seren notificados por comparecencia (Sira Crespo Boo e quince máis).

De conformidade co disposto no artigo 105 da Lei 230/1963, do 28 de decembro, xeral tributaria, segundo a redacción dada pola Lei 66/1997, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social, relaciónanse liquidacións complementarias pendentes de notificar, despois de intentada a notificación persoal por dúas veces, e emprázanse os interesados que se sinalan no anexo para seren notificados por comparecencia.

Os actos foron adoptados polo Servicio de Xestión Tributaria da Delegación Territorial da Consellería de Economía e Facenda de Ourense, en aplicación do artigo 120 e seguintes e concordantes da Lei xeral tributaria.

A comparecencia deberá efectuarse no prazo de dez días contados desde o seguinte ó da publicación deste anuncio, ante o servicio sinalado no parágrafo anterior, con domicilio na rúa Progreso,38 ent. Ourense en horario de 9 a 14 horas de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ó do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Ourense, 20 de febreiro de 2002.

Norberto Francisco Bayón Rey

Delegado territorial de Ourense

ANEXO

InteresadoProcedemento

Sira Crespo Boo

DNI 76711824Q

R/ Benito Viceto, 1ª-4º A (Ourense)

Liq. transmisións

Exp. 4619/01

Doc.600100107474

Constructora Mayma Vilanova, S.L.

CIF B36320752

R/ Orta de Calago, 139-2º

Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Liq. transmisións

Exp. 2581/00

Doc. 600900022933

Elisa Sánchez Novoa

DNI 34605853F

R/ da Rosa, 23-1º E

Santiago de Compostela (A Coruña)

Liq. transmisións

Exp. 6142/01

Doc. 600100091685

Semsin Informática, S.L.

CIF B32260549

R/ Xoán XXIII, 5 (Ourense)

Liq. transmisións

Exp. 9125/01

Doc. 600100164377

Ana Mª de las Cuevas Fraga

DNI 33236083W

R/ Guajara Delta 53

La Laguna. Sta. Cruz de Tenerife

Liq. sucesións

Exp. 339/91

Doc. 002910000279

Ignacio de las Cuevas Fraga

DNI 34555112G

Estr. Reza (Ourense)

Liq. sucesións

Exp. 339/91

Doc. 002910000273

Adrián Jorge Diéguez Vázquez

DNI 44482971M

R/ Velázquez, 3B-P. 3 (Ourense)

Liq. sucesións

Exp. 378/01

Doc. 00201009492

Senén Iglesias Martínez

DNI 34466090S

Avda. Portugal 41.3º (Ourense)

Liq. sucesións

Exp. 496/99

Doc. 002990014912

Mohamed Mardi

DNI X1556081Q

R/ Oriente, 5 Xinzo de Limia

(Ourense)

Liq. vehículos

Exp. 6164/01

Doc. 620100035603

Mohamed Haliqui

DNI X1344966H

Avda. Ourense, 42 bx. A.

Xinzo de Limia (Ourense)

Liq. vehículos

Exp. 6747/01

Doc. 620100035971

Rosa Pequeño Fariñas

DNI 76722976J

Avda. Buenos Aires, 69 (Ourense)

Liq. vehículos

Exp. 6834/01

Doc. 620100029796

Consuelo Rodríguez Álvarez

DNI X2483517T

R/ Martínez Avellanosa, 15-3º A

O Carballiño (Ourense)

Liq. vehículos

Exp. 7314/001

Doc. 620000083609

José Ramón Iglesias Conde

DNI 34962524V

B. Virgen Covadonga, F.3.14-2º

(Ourense)

Liq. vehículos

Exp. 7543/01

Doc. 620000083562

Antonio Ariza Rodríguez

DNI 44447093F

R/ Alejandro Pedrosa, 94-2º A

(Ourense)

Liq. vehículos

Exp. 7771/01

Doc. 620000092557

InteresadoProcedemento

Luciano José García Rodríguez

DNI 13124885G

R/ Andrés Pan Vieiro, 24.esc.-4p.1b

Culleredo

Liq. vehículos

Exp. 7980/01

Doc. 620000096200

José Ángel Carte Rivas

DNI 34979687E

Lg. Gustei-Coles (Ourense)

Liq. vehículos

Exp. 8277/01

Doc. 620000102786

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS

E VIVENDA