Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Luns, 01 de abril de 2002 Páx. 4.092

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

ANUNCIO.

De conformidade co disposto no artigo 7 da Lei 39/1988, e 106.3º da Lei 7/1985, e cumprindo o que acordou a corporación provincial, na sesión do día da data, faise público que a Deputación Provincial de Ourense asume a competencia delegada nela polos concellos da Gudiña e da Mezquita, para a xestión, liquidación, inspección e recadación dos seguintes impostos: imposto sobre bens inmobles; imposto sobre actividades económicas; imposto sobre circulación de vehículos; taxa de recollida de lixo, nas condicións xerais establecidas e que se detallan no anuncio publicado por esta corporación no DOG do día 19 de setembro de 1994.

A data de inicio de efectos desta delegación e o prazo da súa vixencia axustaranse ás normas que ten establecidas esta deputación.

Ourense, 22 de febreiro de 2002.

O presidente

Rubricado