Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 63 Martes, 02 de abril de 2002 Páx. 4.129

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de erros.-Resolución do 25 de febreiro de 2002 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 22 de febreiro de 2002, polo que se aproba o Plan de racionalización de efectivos do novo edificio administrativo da Xunta de Galicia en Vigo, e se dispón a súa posta en funcionamento.

Advertido erro na devandita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 41 do martes 26 de febreiro de 2002, cómpre efectua-la oportuna rectificación:

Na páxina 2688, no cadro CONSERXERÍA XERAL-POSTOS BASE GRUPO E, na primeira columna, liña segunda onde di: «E.F. C99.20.000.36560.033 (Ocupado laboral; Grupo V, Cat. 3», debe dicir: «EF.C99.20.000.36560.033 (Ocupado laboral; Grupo V, Cat. 12)».

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS

E VIVENDA